Avalonilta rahoitusratkaisu tukemaan markkinoinnin digitalisaatiota yrityksissä

Rahoitusratkaisu-1800x900

Markkinoinnin muutos on luonut tarpeen uudistaa markkinoinnin suunnittelua, toimintaprosessia ja uuden teknologian hyödyntämistä. Jos markkinoinnin kehitystarpeita ei ole osattu budjetoida tai yrityksen tulorahoitus ei mahdollista riittävän suurta muutosta, ryhdytään usein tekemään pieniä muutoksia ja etenemään pienin askelin. Jos markkinoinnin prosessien ja tekemisen kehittämiseen ei kuitenkaan panosteta riittävästi kerralla, vaikutus jää vähäiseksi ja tuloksia saadaan odotella.

Avalon tarjoaa nyt ainoana alan toimijana Suomessa asiakkailleen rahoitusratkaisun, joka kattaa sekä markkinoinnin suunnittelun, toteutuksen että teknologian. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksillä on mahdollisuus kehittää markkinointiaan kerralla kunnolla ja saada uudesta toimintavasta heti täysi hyöty.

Avalon Digimarkkinointirahoitus -palvelussa kokonaisinvestointi voidaan jaksottaa esimerkiksi neljälle vuodelle. Silloin 20 000 euron investointi tarkoittaa alle 600 euron kuukausirasitetta, ja käytännössä yritys siirtyy modernin markkinoinnin tehokäyttäjäksi osamaksulla.

– Jotta modernin markkinoinnin keinot saadaan kunnolla valjastettua tukemaan liiketoiminnan kehitystä, vaaditaan sisältömarkkinoinnillinen toimintatapa, tehokas liidigenerointi ja -hallinta sekä näitä tukeva markkinointiautomaatiojärjestelmä, toteaa Avalonin toimitusjohtaja Kati Lanu.

Markkinoinnin muutos tarkoittaa koko organisaation toimintatavan muutosta kohti järjestelmällistä, asiakaslähtöistä markkinointia. Perusteellinen strategiatyö vaatii tiedonkeruuta, analysointia ja segmentointia sekä ostopolun ja kohtaamispisteiden määrittelyä. Kun tiedetään mitä tavoitellaan ja mitä mitataan, luodaan toimintasuunnitelma. Moderni, tehokas prosessi tarkoittaa myös markkinoinnin ja myynnin saumatonta yhteispeliä – sekä johdon että muun henkilökunnan sitouttamista ja koulutusta. Toiminnan tueksi tarvitaan lisäksi markkinoinnin automaatioalusta mahdollisine CRM-integraatioineen. Näin muodostuva kokonaisuus on yrityksen tarpeiden mukaan joko keveämpi tai järeämpi, mutta peruselementit ovat useimmiten samat.

– Avalon Digimarkkinointirahoitus on erittäin kustannustehokas ratkaisu, joka mahdollistaa ison kertapanostuksen sijaan investoinnin jaksottamisen järkevästi usealle vuodelle. Kun yrityksen kassasta ei sitoudu pääomia isoon kertainvestointiin, voidaan vapaat eurot käyttää muihin kehittämistoimenpiteisiin – esimerkiksi uuden verkkoratkaisun esille tuomiseen kaikissa kohderyhmää puhuttelevissa kanavissa ja kohtaamispisteissä, jatkuvana reaaliaikaisena prosessina, rohkaisee Avalonin hallituksen puheenjohtaja Jari Laakso.

Lisätietoja:

Kati Lanu, puh. 040 523 0343, kati.lanu@avalon.fi
Jari Laakso, puh. 0400 587 253, jari.laakso@avalon.fi