Avalon_Heeros1900_isompi

CASE: HEEROS

Kohti taloushallinnon sankaritarinoita!

Taloushallinnossa eletään koko toimialan mullistavaa muutoksen aikaa, jossa modernit sähköisen taloushallinnon ohjelmistot ovat merkittävässä roolissa. Muutoksen ja automaation myötä manuaalityö on vähentynyt ja taloushallinnon ammattilaisesta on tullut asiantuntija ja visionääri, joka tarvitsee päivittäiseen työskentelyynsä toimivat ja helppokäyttöiset ohjelmistot.

Tämän murroksen keskellä Avalon lähti yhteistyössä Heeroksen kanssa kehittämään yrityksen brändiä, lisäämään ohjelmistoperheen tunnettuutta ja tekemään Heeros-käyttäjistä taloushallinnon sankareita.

Heeros_KL_kamppis-1

Lähtokohta ja tavoitteet

Avalonin ja Heeroksen kumppanuudeksi kasvanut yhteistyö lähti liikkeelle muutama vuosi sitten viestinkirkastuksesta ja visuaalisen ilmeen uudistamisesta. Siitä sujuva yhteistyö eteni verkkosivujen ja tapahtumien suunnitteluun ja lopulta kokonaisvaltaisen markkinoinnin toteuttamiseen.  

Heeroksen tavoitteena oli erottua kovassa kilpailussa ja lunastaa asemansa ihmisläheisenä asiantuntijana ja palveluntarjoajana. Asiakkaiden tukeminen toimialan sekä työskentelytapojen muutoksessa nousi yhdeksi tärkeimmistä päämääristä.

Heeros_Ulla_viittaauki

 

Strategia

Markkinoinnin strategiseksi lähtökohdaksi otettiin Heeroksen kyky auttaa, tehostaa ja helpottaa asiakkaidensa päivittäistä työtä. Viestinnän ja brändityön strategiaksi määriteltiin Heeroksen halu olla vahvasti mukana asiakkaan muutospolulla – ja missioksi kiteytyi tavoite tehdä asiakkaista taloushallinnon sankareita.

Brändin kannalta tämä tarkoitti sitä, että Heeroksesta ryhdyttiin rakentamaan aidosti ihmisläheisempää kumppania, jonka erottuu markkinoilla edistyksellisellä teknologialla, parhaalla asiakaspalvelulla sekä asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseen sitoutuneella asenteella.

 

Toteutus ja ratkaisut

Yhteistyön ensimmäinen steppi oli viestinkirkastusprosessi, jossa syvennyttiin Heeroksen taustoihin, markkinaan, kilpailijoihin ja brändin tavoitteisiin. Viestinkirkastuksessa Heerokselle suunniteltiin mm. uusi asiakaslupaus, tone of voice sekä luotiin uuden visuaalisen ilmeen raamit. Kun askelmerkit tulevaisuuteen saatiin kohdalleen, rakennettiin Heerokselle kokonaisvaltainen markkinointisuunnitelma, johon sisältyivät verkkosivuston uudistuksen lisäksi kuukausittaiset markkinointitoimenpiteet sähköisissä kanavissa, perinteisissä medioissa sekä tapahtumissa.

 Heeros_salakappakka

 

Yhteistyö

Avalonin ja Heeroksen kumppanuusmalli on toiminut hienosti ja yhteistyö on ollut sekä mutkatonta että kivaa. Uusi visuaalinen linja ja Heeroksen tapa puhua ovat vakiintuneet ja brändi on kehittynyt tavoitteiden mukaiseen suuntaan. Kaikkein hienointa on kuitenkin se, että asiakkaat ovat lähteneet mukaan tekemään itsestään taloushallinnon sankareita ja ottaneet Heeroksen brändityön hienosti vastaan.

Avalonin mantra tunteen, teknologian ja tuloksellisuuden yhdistämisestä toimii myös käytännössä. Kun Heeros näytti, että se välittää oikeasti asiakkaidensa hyvinvoinnista ja valjasti perinteisen markkinoinnin rinnalle markkinoinnin automaation, saavutettiin varsin mainioita tuloksia.

 

HubSpot Video