Kartoitimme asiakkaidemme markkinoinnin kehitystarpeita

Osana omaa palvelukehitystämme me Avalonissa halusimme kartoittaa asiakkaidemme tarpeita, kehitystoiveita ja näkemyksiä markkinoinnista.

Aktivoimme asiakkaamme antamaan ideoita Innoduelin työkalulla, jossa tarjolle annetaan valikoima toteamuksia, niin kutsuttuja siemenideoita. Vastaaja saa valita ideapareista mielestään parhaan sekä ehdottaa mukaan myös omia ideapareja, jotka vuorostaan lähtevät kisaamaan paremmuudesta. Kyselytyökalulla voidaan pyörittää näitä ”ideoiden kaksintaisteluita” montakin kertaa, jotta saadaan esiin ne kaikkein parhaimmat ideat.

Kyseessä ei siis ole perinteinen tutkimus, vaan nimenomaan ideointi- ja kehitystyökalu. Lisäsimme mielenkiintoa hankkeeseen pyöräyttämällä lähes saman kyselyn omalle henkilökunnallemme. Meitä kiinnosti nähdä, ajattelemmeko kehitystarpeista samoin kuin asiakkaamme vai olemmeko itse kenties ”markkinoinnin kuplassa” irti asiakkaidemme arjen haasteista.

Vastaanottajajoukko otti kartoituksen vastaan varsin aktiivisesti. Tästä voi päätellä, että niin markkinointi, sen muutos ja kehitys kuin Avalonkin kiinnostivat. Kyselyn tekotapaa pidettiin hyvänä ja kyselytyökalu koettiin helpoksi ja sen erilainen rakenne mielenkiintoiseksi.

Mitkä ajatukset nousivat kärkeen?

Markkinointi on muuttunut ja uusia keinoja on tullut käyttöön hurjasti, varsinkin teknologia- ja digipuolella. Kartoituksessa kärkeen nousseet ideat liittyivätkin markkinoinnin muutokseen, epävarmuuden hälventämiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Tarve sujuvoittaa ja nopeuttaa markkinoinnin tekemistä on ilmeinen. Raskaat, kalliit ja aikaa vievät suunnitteluprosessit eivät tähän päivään sovellu. Esimerkiksi sosiaalisen median läsnäolo ja siellä toimiminen on aivan toista, kuin täysin omassa hallinnassa olevassa mediassa vaikuttaminen.

Myös asiakkaiden ja kohderyhmien tunteminen entistä paremmin koettiin tärkeäksi, kuten myös konkreettisten tulosten, kuten myyntiliidien, tuottaminen. Markkinoinnin automaation käyttöönotto ja sisältömarkkinointi keinona nousivat asiakkaillamme tärkeäksi kehityskohteeksi.

Markkinoinnin kumppanilta toivotaan liiketoiminnan ymmärrystä ja kykyä kiteyttää monimutkaiset ratkaisut selkokielisiksi ja innostaviksi viesteiksi. Luovuus ja erottuvan markkinoinnin suunnittelu ovat myös asiakkaillemme edelleen tärkeitä.

Kaikkineen oli mukava huomata, että kyselyssä vahvistui asiakkaidemme tarve ja tavoite johtaa kokonaisvaltaista asiakaskokemusta paremmin. Se on aihe, jonka olemme Avalonissa ottaneet missioksemme jo edellisessä strategiaskarppauksessa muutama vuosi sitten. Sillä polulla on hyvä jatkaa.

Avalonin oman porukan valinnoissa korostuivat sisällöllisen tekemisen lisäksi mm. tarkka suunnitelma, aikataulu ja kustannusarvio sekä tarkat tavoitteet. Nämä eivät asiakkaidemme valinnoissa yltäneet kärkikymmenikköön. Nämä taitavat kuitenkin olla asioita, jotka luokitellaan itsestäänselvyyksiksi ja projektinjohdollisiksi perusasioiksi, ei kehitettäviksi kohteiksi. Me Avalonissa olemme myös puhuneet markkinoinnin automaatiosta jo niin pitkään, että se aiheena jäi sisäisessä kartoituksessa kärjestä. Se nyt vain on tätä päivää markkinoinnissa!

Kaikkineen kartoitus antoi meille hyvin suuntaviivoja ja eväitä jatkaa omaa palvelukehitystämme asiakaslähtöisesti. Asiakkaanamme tulet siis varmasti kuulemaan ja näkemään lisää aiheesta.

Haluatko tutustua kartoituksen tarkempiin tuloksiin? Kiinnostako sinua osallistaa henkilökuntaasi, asiakkaitasi tai kumppaneitasi tuote- ja palvelukehitykseen tai esimerkiksi markkinoinnin ja strategian kehitykseen sujuvalla ja mielenkiintoisella tavalla? Ota yhteyttä ja kysy ihmeessä lisää!