KEVYET KOTISIVUT RASKAAN SARJAN RAKENTAJALLE

Valtakunnallinen VRJ-konserni tilasi Avalonilta remontin nettisivuilleen: rakenteen sekä visuaalisen uudistuksen.

Suunnittelussa kulmakivenä oli löytää rakenne ja navigaatio, joka palvelisi koko konsernia ja sen runsasta palvelutarjontaa. VRJ tarjoaa rakennuspalveluja aina maa- ja vesirakentamisesta korjausrakentamiseen, viher- ja ympäristörakentamiseen, kunnallistekniikkaan sekä betoni- ja siltarakentamiseen. Toimintakenttää ovat sekä kotimaan projektit että isommat kansainväliset hankkeet.

Toteutuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että VRJ:n eri liiketoiminta-alueiden asiakkaiden tuli löytää etusivulta nopeasti oma lokeronsa ja siirtyä helposti eteenpäin omalla ostopolullaan. Loimme selkeän, käyttäjäystävällisen ja responsiivisen sivuston, jossa kaikki VRJ:n seitsemän eri liiketoiminta-aluetta tuotiin yhteen saman ilmeen ja yhtenäisen brändikokemuksen alle. Vastapainoksi raskaalle bisnekselle haimme nettisivuston ilmeeseen harkittua keveyttä ja kepeyttä.

Katso koko konsernin kattava etusivu: vrj.fi