Hyviä uutisia! Sinäkin voit vaikuttaa tulevaisuuden työelämään.

Oikeudenmukainen palkkaus, irtisanomissuoja, työn ja vapaa-ajan suhde, perhevapaat ja lomaoikeus. Avalon pääsi tarttumaan ajankohtaisiin työmarkkinoiden aiheisiin 20–35-vuotiaille järjestäytymättömille palkansaajille kohdennetun kampanjan suunnittelussa. Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK haluavat kampanjalla muistuttaa siitä, että kuulumalla ammattiliittoon jokainen voi vaikuttaa tulevaisuuden työelämään. Mikä fiilis? starttasi 15. lokakuuta tv-spottien, kampanjasivun, Facebook-mainonnan sekä radiomainoksen keinoin.

Avalon toteutti kampanjan ykkösvaiheen talvella 2014. Tuolloin työelämän kehityskohteista tartuttiin nollatuntisopimuksiin, sukupuolten palkkatasa-arvoon, kohtuulliseen työaikaan ja työpaikkakiusaamiseen. Viime keväänä kampanjan kakkosvaiheen suunnittelun pohjaksi toteutettiin fokusryhmätutkimus, jonka tulosten perusteella kampanja-aiheet valittiin.

Kampanjan rungon rakentavat viisi humoristista tv-spottia. ”Kuvitteelliset kohtaukset tulevaisuuden työelämästä” haastavat katsojan miettimään ammattiliittojen roolia työelämään vaikuttamisessa. Tv-spotit on nähtävillä tv-rotaation lisäksi netti-tv-palveluissa, kampanjasivulla, YouTubessa sekä Finnkinon alkukuvina pääkaupunkiseudulla. Googlen hakukone- ja display-mainonta tukee kampanjan näkyvyyttä sähköisissä medioissa. Printtipuolelle toteutettiin viisi variaatiota kampanjan aiheista ammattiliittojen omien julkaisujen tarpeisiin. Kampanjan loppumetreillä viestiä vahvistaa vielä leikkimielinen Työfiilistesti.

Olisihan se aika köyhää, jos ammattiliittoja ei olisi.

www.mikäfiilis.fi
Avalonin tiimi: asiakkuusjohtaja Mari Storhammar, copywriter Hilkka Haaga, AD Pia Paldanius–Koivikko, digi-AD Mika Karikko
Mainostuotantoyhtiö Woodpecker Film: tuottaja Hannu Kalliolahti, ohjaaja Pete Veijalainen