Kati Lanu, CEO

Avasimme viime vuoden lopulla Markkinoinnin kehitysareenan Innoduel-alustalle ja pyysimme sähköpostitse asiakkaitamme ja muita kontakteja sekä LinkedIn-yleisöämme vastaamaan huutoon. Kysymys kuului: ”Vuosi 2018 lähestyy. Miten haluat ensi vuoden aikana kehittää tai muuttaa yrityksenne markkinointia ja myyntiä?”. Areena oli auki kuukauden verran ja saimme yhteensä 24 areena-kävijää.

Jälleen kerran saimme havaita, että on haastavaa aktivoida ja osallistaa yleisöä, olipa kyseessä vapaamuotoisempi ideariihiareena, kuten tämä, varsinainen kartoitus tai tutkimus. Vaikka areenan kävijämäärä jäi melko pieneksi, huomasimme kuitenkin, että ideoiden kärki säilyi melko samansuuntaisena areenan auki ollessa, joten jonkinlaista osviittaa areena varmasti antaa.

Minkälaista suuntaa he, jotka antoivat muutaman minuutin aikaansa, antoivat meille markkinoinnin suunnittelijoille ja tekijöille? Nämä neljä asiaa nousivat kärkeen areenakävijöiden vastauksissa:

  1. Asiakasymmärrys – aivan ensiarvoisen tärkeä juttu

Aivan kärkeen nousi tarve ja tahto ymmärtää paremmin omia asiakkaitaan ja heidän tarpeitaan. Markkinoinnin tueksi halutaan enemmän ja tarkempaa tietoa asiakkaista. Tämän pienen kartoituksen mukaan voi siis ajatella, että suomalaiset yritykset ovat ymmärtäneet, että asiakkaan asettaminen keskiöön on avain menestykseen. Myös se seikka, että tämä koetaan edelleen tarpeeksi ja vuoden 2018 aikana tärkeimmäksi markkinoinnin hankkeeksi kertoo, että tietoa ei vain ole vielä tarpeeksi. Kehitys alkaa siitä, että myönnetään nykytilan puutteet. Yritykset eivät edelleenkään tunne asiakkaitaan tarpeeksi hyvin. Nyt haetaan tähän parannusta.  

  1. Markkinoinnin pitää olla mitattavaa

Toiseksi tärkeimmäksi areenan aiheeksi nousi tarve tehdä mitattavampaa markkinointia. Yritykset haluavat tehdä fiksuja päätöksiä ja investointeja – ilman mittareita onnistuminen (tai epäonnistuminen) on mahdoton osoittaa ja perustella. Nyt on mennyt perille tieto siitä, että markkinointi ei enää ole haulikolla ampumista, harakoille meneviä kuluja ja tuloksia, joista ei tiedetä mistä toimenpiteistä ne tulivat, ja joista ei opita mitään. On ymmärretty, että markkinointia voi ja pitää mitata.  

  1. Lisää liidejä tehokkaalla markkinoinnin ja myynnin yhteispelillä

Kolmossijalla on pientä hajontaa. Otetaanpa ensin yksi areenalle noussut tavoite: markkinoinnin pitää tuottaa myynnille liidejä. Tätä tukemaan nostan areenalta myös toiveen siitä, että myynnin ja markkinoinnin pitää toimia paremmin yhteen. Kuten huomaamme, kärkikaksikko on edellytys sille, että liidigenerointi saadaan tehokkaaksi. Ilman riittävää asiakasymmärrystä, tiedonkeruuta ja määriteltyjä mittareita ei tehokas liidigenerointi onnistu, eikä pystytä arvioimaan markkinoinnin ja myynnin toimivuutta. Yhteispelillä myyntiporukan ymmärrys markkinoinnista ja sen merkityksestä liidigeneroinnissa kasvaa. Vastavuoroisesti saadaan perusteltua tietoa siitä, miten myynti voi auttaa asiakasymmärryksen kartuttamisessa ja tukea markkinointia viemällä liidit huolella kauppaan. Yritykset tavoittelevat konkreettisia tuloksia: liidejä, ja haluavat poistaa markkinoinnin ja myynnin siilot.

  1. Kokeilujen kautta onnistumisiin

Itseäni ilahdutti erityisesti tämä vuodelle 2018 asetettu tehtävä, joka nousi areenalle edellisten seuraksi kärkinelikkoon. Halutaan löytää selkeämpi fokus kokeiluilla. Markkinointikoneistokaan ei ole täydellinen syntyessään. Uudet markkinointitavat ja teknologiat mahdollistavat nimenomaan kokeilevan liikkeellelähdön, testaukset ja nopeat korjausliikkeet, mikäli tulokset eivät tyydytä. Perusteellinen pohjatyö ei vaadi monien kuukausien puurtamista, mutta se kannattaa ehdottomasti tehdä. Tavoiteltu asiakaskokemus on hyvä määritellä, pohtia ostopolut, ostopersoonat ja parhaat kohtaamispisteet, viestit sekä toimivimmat materiaalit. Eli määritellä miten yritys (ja sen brändi) käyttäytyy ja kommunikoi ostopolun varrella asiakaslähtöisesti? Määrittelyjen jälkeen kannattaa siirtyä nopeasti tekemisen pariin. Modernin markkinoinnin mantra voisi olla vaikkapa: Määrittele, suunnittele ja rakenna – analysoi, opi ja kehitä!

Muita areenalle nousseita teemoja ja paljon ääniä saaneita oli edelliseen liittyvä tarve kirkastaa viestiä ja brändiä, sekä suunnitelmat ottaa käyttöön markkinoinnin automaatio ja kehittää yrityksen sosiaalisen median läsnäoloa.

Me Avalonissa pyrimme säännöllisesti kartoittamaan asiakastarpeita ja kehittämään palvelujamme sekä erikoisosaamistamme sen mukaan. Aidot asiakaskohtaamiset ovat toki tehokkain ja luonnollisin tapa asiakasymmärryksen kartuttamiseen. Teemme myös systemaattista asiakaskokemusmittausta sekä tämän yllä referoidun tyyppisiä kartoituksia eri työkaluilla. Aktiivinen osallistaminen ja tiedonkeruu kyselyillä voi tänä päivänä kuitenkin vaatia ponnisteluja, siksi onkin tärkeää laittaa kuntoon myös tiedonkeruu markkinointiautomaation ja sisältömarkkinoinnin avulla, asiakasta vaivaamatta. Kun molemmat tavat tukevat toisiaan syntyy hyvä kokonaistulos.

Miten teidän yrityksessänne kartutetaan asiakastietoa ja lisätään asiakasymmärrystä? Tehdäänkö teillä mitattavaa markkinointia ja millaisin tuloksin? Onko brändinne läsnä asiakkaalle ehyellä tavalla koko ostopolun ajan? Nämä ovat asioita, joiden parissa teemme töitä päivittäin, ja joista keskustelemme innolla lisää. Ota yhteyttä!

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *