Luovuus_jutun_paakuva
< Takaisin listaukseen

Luovan organisaation taustalla on toisiaan tukeva yhteisö

16.10.2019

Miten luovuutta mahdollistetaan Avalonilla ja mitkä ovat luovan työn edellytykset markkinointitoimistossa, jossa päämääränä on tunteita herättävien, hälystä erottuvien ja kohderyhmäänsä puhuttelevien mainoskonseptien- ja kampanjoiden jatkuva kehittäminen? Copywriterina pohdin luovuuden lähtökohtia ja luovuuteen vaikuttavien ehtojen täyttymistä Avalonilla omakohtaisiin kokemuksiini perustuen.

Pitkään luovalla alalla työskennelleenä copywriterina uskallan väittää, että rento ja luottamusta henkivä turvallinen ja salliva ilmapiiri luo parhaan pohjan innovaatioille ja luoville ajatuksille.

Kuvitellaanpa tilanne, jossa luovan suunnittelijan pitäisi saada kehiteltyä uusi mainoskampanja tai kohderyhmän polvilleen saava luova konsepti. Toimintaympäristönä on toimisto, jota leimaa kiire, kiristyneet kollegoiden välit, ideoiden alasampuminen tai sisäiset ristiriidat. Tunnelma toimistolla on ankea ja muistuttaa enemmän pakkotahtista tehdastyötä kuin nykyaikaista itseohjautuvaa modernia työpaikkaa niin sisustuksen kuin työn tekemisenkin suhteen. Luova suunnittelija tuntee, että hänen työtään ei arvosteta, hän ei pysty itse vaikuttamaan oman työnsä organisointiin, vaan muut täyttävät hänen kalenterinsa ja projektijohto hengittää suunnittelijan niskassa. Suunnittelutyöhön ei varata riittävästi aikaa eikä suunnittelijalta kysytä aikatauluarviota ideoinnin vaatimalle ajalle.

Ajatellaan nyt rinnalle luovaa toimistoa, jossa ihmiset valitsevat työskentelytilansa sen mukaan, missä ideointi ja senhetkinen työ parhaiten onnistuu. Deadlinet ovat selvillä, mutta suunnittelijat voivat vaikuttaa itse oman työnsä organisointiin. Projektijohto on tiukoissa tilanteissa apuna ja muistuttaa tarpeen mukaan aikatauluista, mutta suunnittelijan osaamiseen ja aikataulujen pitämiseen löytyy luottoa. Osa tekee työtään etänä kotoaan, kuuntelee musiikkia työhönsä keskittyen omalla työpisteellä, joku istuu toimiston sohvalla ja välillä toimiston täyttää kollegoiden keskinäinen vitsailu ja nauru. Tunnelma toimistolla on innostunut, välitön ja huumori kuuluu tärkeänä osana kollegoiden keskinäiseen kommunikointiin. Toimiston sisustus on mukavan värikäs ja siihen on selkeästi panostettu. Tarvittaessa kollegoita voi käyttää omien ideoiden testaamiseen. Suunnittelijalla on aina mahdollisuus antaa etukäteen arvionsa suunnittelutyön vaatiman ideointiin kuluvan ajan tarpeesta. Hän tietää deadlinet ja hänellä on suora yhteys myös asiakkaisiinsa, joita hän tapaa säännöllisesti ja jotka hän tuntee hyvin. Kollegat kannustavat toisiaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Suunnittelija kokee tunnelman sallivaksi ja turvalliseksi. Tällaisessa ympäristössä on helppo lähteä suunnittelemaan markkinointikampanjaa tai uutta konseptia ja esitellä se lopulta asiakkaalle.

Viimeksi mainittu esimerkkitoimisto on oikeasti olemassa. Toimisto tunnetaan markkinointitoimisto Avalonina ja minulla on ilo työskennellä itse tässä markkinointiviestintätoimistossa.

Leikkisyyttä luovassa ympäristössä

Ilmapiirillä on ratkaiseva merkitys luovuudelle. Luovuutta korostavassa ilmapiirissä kannustetaan olemaan luovia ja myös erilaiset ihmiset, näkemykset ja ajatukset auttavat osaltaan luovan idean kehittelyssä. Koen, että Avalonilla on riittävän erilaisia, eri-ikäisiä ja eritaustaisia, mutta samanhenkisiä henkilöitä, mikä mahdollistaa hyvän kaikupohjan ideoiden kehittelylle ja näkökulmien runsaudelle.

Luova työ ja ideointi edellyttävät tilaa, aikaa ja vapautta ajatella. Ilmapiirin lisäksi luova ympäristö luo edellytyksiä luovalle työlle. Avalonilla on satsattu myös työympäristöön, joka mahdollistaa luovan työn vaatiman turvallisen ja rennon ilmapiiriin ja suunnittelutyötä voi tehdä juuri siellä, missä se parhaiten onnistuu, olipa se sitten sohva tai tarvittaessa vaikkapa toimiston lattia.

Hyvä esimerkki työympäristön merkityksestä on se, että Helsingissä uusien toimistotilojen sisustuksen suunnitteluun saivat osallistua kaikki vapaaehtoiset. Olin itsekin mukana suunnittelemassa uusia toimistotiloja ja oli hienoa päästä tekemään jotakin sellaista, millä on konkreettista vaikutusta paitsi omaan myös kollegoiden ja asiakkaiden arkeen. Sisustuksella on haluttu luoda parhaat edellytykset onnistuneelle ideoinnille. Avalonin Helsingin toimiston sisustuksessa on käytetty paljon värejä, joiden on monissa tutkimuksissa todettu lisäävän luovuutta. Sisustus on värikäs ja leikkisä. Neuvotteluhuoneen lainaus ”Creativity is intelligence having fun” itseltään Einsteinilta korostaa sekin luovuutta ja uuden luomisen kuuluvaa leikkisyyttä.

Avalon_3

Luova työ vaatii tilaa, aikaa ja vapautta ajatella ja ideoida

Luova työ ja uusien asioiden ideoiminen edellyttävät onnistuakseen ennen kaikkea tilaa, aikaa ja vapautta ideoida.

Luovuus kärsii helposti, jos tekeminen määritellään ylhäältä käsin. Parempiin työn tuloksiin päästään tyypillisemmin, kun ihminen itse pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä ja työn toteuttamistapoihin. Avalonilla itseohjautuva ote työhön on itsestäänselvyys kuten liukuva työaika ja etätyömahdollisuuskin.

Avalonissa työskennellään avotoimistossa kuten useassa modernissa toimistossa tänä päivänä. Usein sanotaan, että avokonttori on este luovalle työskentelylle. Mutta, luovuus myös ruokkii luovuutta. Toisinaan ideat kasvavat isommiksi ja moninaisemmiksi, kun niitä pallottelee isompi joukko erilaisia ihmisiä. Ajatusten pallottelu muiden kanssa helpottuu, kun työkaverit ovat lähellä. Avalonin keskustelukulttuuri on hyvä, ihmiset tuntevat hyvin toistensa vahvuudet ja heikkoudet ja kollegoilta on mahdollisuus saada tukea myös niissä tilanteissa, kun iskee hetkellinen ideajumi. Erilaiset ihmiset, näkemykset ja ajatukset saattavat auttaa luovan idean kehittelyssä. Ideointivaiheessa on tärkeä tuulettaa ajatuksia kollegoiden kesken tai hakea eri näkökulmia, sillä kun samastumme toisen ihmisen näkökulmaan, irtaannumme samalla omasta, tutusta ajattelutavastamme.

Etätyöskentelymahdollisuudet antavat toisaalta vapauden toteuttaa omaa luovaa prosessia myös työpaikan ulkopuolella, jos siellä saa itsestään enemmän irti.

Avalon

Luottamuksen ilmapiiri

Luovuus vaatii rohkeutta. Aivomme ovat täynnä mahtavia ideoita, mutta niitä voi olla vaikea saada ulos. Jotta ajatukset pääsevät ulos, on tärkeää, että ympäristössä vallitsee luottamuksen ilmapiiri, jossa ideoita uskaltaa esittää. Oman kokemukseni mukaan Avalonilla vallitsee ilmapiiri, jossa hulluimmatkin ideat uskaltaa esittää ja kollegoilta saa tarvittaessa tukea myös sen rohkeimman idean esittelyyn aina asiakkaalle asti.

Luovuuden mahdollistamiselle tärkeintä on myös vapaus – vapaus oppia, ideoida ja kehittää. Avalonin arkeen kuuluva liukuva työaika mahdollistaa työnteon silloin kuin se itselle on tehokkainta ja toisaalta myös luovinta.

Huumori pelastaa kiireisessä arjessa

Monien asiantuntijoiden mukaan on mahdotonta olla samanaikaisesti tehokas ja luova. Kun aikataulut kuitenkin väkisinkin rytmittävät työskentelytahtia modernissa markkinointiviestintätoimistossa, ajoittain luova markkinointityö on hyvinkin stressaavaa. Stressi kuitenkin vähentää verenkiertoa aivojen luovuus- ja ajattelukeskuksissa etuaivokuorella ja on täten haastava asia luovaa työtä tekevälle. Stressiä voi onneksi tehokkaasti helpottaa nauramalla. Työpaikan sisäinen huumori on siis hyvä tapa yhdessä purkaa myös ajoittaista luovaan työhön kuuluvaa stressiä.

Avalonin kaltaisessa huumorintäyteisessä työilmapiirissä on helpompi olla oma itsensä ja nauru vapauttaa dopamiinia, josta on hyötyä vapaalle assosioinnille ja luovuudelle. Huumori saa lisäksi meidät paremmin yhteyteen alitajuntamme kanssa, josta luovuuskin usein kumpuaa.

 

Topics: Luova suunnittelu & tarinankerronta

Johanna Vuori
Copywriter / Concept Designer

Kiinnostaako markkinoinnin maailma teoriassa ja käytännössä?
Tilaa uutiskirjeemme ja saat parhaat juttumme suoraan sähköpostiisi.

 

Tilaa uutiskirje