board-chalk-chalkboard-conceptual-220055
< Takaisin listaukseen

Sisältöstrategia luo suunnan sisältömarkkinoinnille

5.12.2019

Sisältömarkkinoinnin merkityksen kasvaessa organisaatio tarvitsee nykyisin sisältöstrategian tai vähintääkin sisältösuunnitelman, mikäli linjaukset ja suuntaviivat on määritelty jo markkinointi- ja viestintästrategiassa. Sisältöstrategia on olennainen digiajan työelämän työkalu – ainakin mikäli organisaatio haluaa tulla löydetyksi, pysyä kilpailussa ja ohjata kohderyhmien päätöksentekoa osto- tai yhteistyöpolulla. 

Se antaa pohjan sosiaalisten medioiden ja muiden digikanavien hallintaan, nettisivuston aktiivisuuteen sekä hakukonenäkyvyyden kehittämiseen. Sisältöstrategia on tukiverkko, joka pitää suunnan selkeänä silloinkin, kun arjen ad hoc -säätö uhkaa viedä kaiken huomion, ajan ja energian.

Kun suunnitelma on selvä, voidaan priorisoida ja jakaa tehtäviä sekä organisoida ajankäyttöä aikataulutetuilla tavoitteilla ja osatavoitteilla. Strategiasta johdettu valmis sisältösuunnitelma säästää aikaa, kun joka viikko ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Toiminnalle on olemassa raamit ja toimenpiteille aiheet valmiina. On helpompi olla läsnä, kun kokonaisuus on hallinnassa. Suunnitelmaa voi myös päivittää kesken matkan.

Sisältöstrategia 1. vaihe: Tavoitteet 

Tavoitteet luovat tarkoituksen. Sisällöntuotantoa ja työnjakoa on tärkeää miettiä ennakkoon, sillä siihen linkittyvät kaikki muut organisaation viestintään ja markkinointiin liittyvät toimenpiteet. Yhtä lailla maksettu mainostila, mediaviestintä, asiakastapaamiset tai sisäinen viestintä rytmittävät toimintaa. Viestintä ja markkinointi painetussa mediassa, radiossa, televisiossa, somessa, verkkopalveluissa, tapahtumissa, tienvarsilla, bussien kyljissä tai palavereissa eivät voi olla ristiriidassa muiden sisältöjen kanssa.

Sisältöstrategia ja -suunnitelma ovat osa markkinointi- ja viestintästrategiaa, joka tietysti pohjautuu koko organisaation strategiaan. Näiden pohjalta luotujen toimintasuunnitelmien ja vuosikellojen sekä niistä johdettujen toimenpiteiden täytyy olla linjassa koko organisaation tavoitteiden kanssa. Siksi myös kattostrategian tavoitteineen ja eri toimintojen vuosikellojen on valmistuttava ajoissa.

Sisältöstrategia 2. vaihe: Resurssit 

Resurssit rajaavat työmäärän. Kun sisältöstrategia on luotu hyvissä ajoin, se ehditään jalkauttaa myös henkilökunnalle. Tässä vaiheessa suunnitelma saa mahdollisuuden jalostua, kun mukaan otetaan useita näkökulmia ja ymmärrystä vuoden kierrosta eri toiminnoissa. Eri rooleissa työskentelevät asiantuntijat voivat jakaa tietoa, antaa yllättäviä huomioita ja ideoita sisältöteemoihin tai osallistua jopa itse tuotantoon.

Nyt myös markkinointitiimillä välähtää: olimmeko sittenkään tietoisia organisaation kaikista sidos- ja kohderyhmistä tai ostopersoonista? Yhteisen keskustelun aikana löydetään myös sopivia sidosryhmien edustajia ja yhteistyökumppaneita, joiden panos voi olla avuksi markkinoinnissa.

Henkilökunnan osallistaminen ja sitouttaminen on hedelmällistä myös sujuvan yhteistyön kannalta: markkinointi ja viestintä ovat kaikkien asioita. Tämä työ tehdään näkyväksi, ja koko organisaatio ymmärtää, miten merkityksellistä, tavoitteellista ja tuloksellista se on. Kaikille tulee selväksi, mitä toimenpiteitä milloinkin on meneillään. Sisäinen asiakas huomaa, miksi markkinoinnin väki ei ihan heti ehdikään hyppimään, kun hän ottaa hyppynarun esiin.

On reilua ja hyödyllistä antaa eri osapuolille aikaa ideointiin ja alitajunnan lamppujen räpsyttelyyn. Omaan blogivuoroon on helpompi sitoutua, kun sen voi laittaa ajoissa kalenteriin ja ajatuksiin hautumaan.

Sisältöstrategia 3. vaihe: Sisältöjen suunnittelu

Sisältöjen suunnittelu rakentuu toiminnan ytimestä. Ensimmäisenä kirkastetaan, millaisia ongelmia organisaatio ratkaisee eli mitä palveluja tai tuotteita tarjotaan.

  • Mihin tavoitteisiin halutaan panostaa seuraavaksi?
  • Mitä vuoden aikana tapahtuu operatiivisessa toiminnassa, eri yksiköissä?
  • Kenelle ja missä kanavissa viestitään?
  • Millä äänensävyllä puhutaan?
  • Keitä ovat asiantuntijat, jotka tuntevat asiakkaansa ja haluavat osallistua?
  • Mistä he tällä hetkellä puhuvat?
  • Miten nämä teemat voisi kytkeä eri vuodenaikoihin tai ainakin johonkin rakenteeseen tai järjestykseen? Kalenterin pohjana voi käyttää myös julkisia, kansallisia ja kansainvälisiä merkkipäiviä ja teemaviikkoja. Muista yhteiskunnallisuus ja yhteiskuntavastuu!
  • Entä tavoitteet, tulosten mittaaminen ja johtopäätökset?

Sitten annetaan organisaation asiantuntijoille tilaisuus kertoa tärkeästä työstään ja jakaa ammattitaitoaan mahdollisimman joustavasti niin, että sisällöntuotantoon tarjotaan apua. Nyt on sisäisen markkinoinnin mahdollisuus: jokaisen asiantuntijan tilaisuus jakaa tietoaan ja osaamistaan sekä hehkuttaa omaa aluettaan!

Sisältöstrategia 4. vaihe: Jakelu

Eihän kuitenkaan jätetä hyvää sisältöä pötköttelemään staattisena sivuston sopukoihin tai pahimmassa tapauksessa kovalevylle, josta kukaan ei voi sitä löytää. Nämä sisällöt voivat olla mitä parhainta markkinointia ja ansaitsevat suunnitelman ja budjetin myös jakelua varten. Hyviä sisältöjä voidaan kierrättää vuoden aikana myös uudestaan.

Sisältösuunnitelma kertoo, mitä sisältöjä tuotetaan ja milloin, missä ne julkaistaan ja jaetaan, millä aikataululla ja kenen toimesta. Hyödynnä ajastusta! Kaikkeen tähän tarvitaan aikaa ja tilaa luovuudelle. Aloitathan suunnittelun ajoissa, jotta kaikki osapuolet ehtivät reagoida yhteiseen tavoitteeseen, ja eteen tulevat tekniset esteetkin ehditään ylittää.

Kaikilla organisaatioilla ei välttämättä ole markkinoinnista ja viestinnästä vastaavaa työntekijää, kokonaisesta tiimistä puhumattakaan. Ja vaikka olisikin, uuden näkökulman ja osaamisen hyödyntäminen on aina avuksi. Markkinointi- ja viestintästrategian, sisältöstrategian ja siitä sovelletun sisältösuunnitelman laatimiseen ja operatiivisen sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen voi hyvin käyttää ulkoistettua markkinointiviestinnän ammattilaista ja kumppania. Avalon tarjoaa tähänkin soveltuvia palveluita ja ratkaisuja. Lue referenssicase asiakkaamme menestystarinasta!

Topics: Strategia, muutos & insight

Elina Aronen-Raappana
Digital Project Manager / Client Manager

Kiinnostaako markkinoinnin maailma teoriassa ja käytännössä?
Tilaa uutiskirjeemme ja saat parhaat juttumme suoraan sähköpostiisi.

 

Tilaa uutiskirje