Avalon Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Avalon Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.03.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Avalon Oy
0679394-5
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
info@avalon.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Avalon Oy, info@avalon.fi

3. Rekisterin nimi
Avalon Oy:n uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Avalon kerää asiakastietoja pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen hyödyllisiä kohdennettuja ja yksilöityjä palveluita. Asiakasrekisterin tarkoituksena on hoitaa asiakassuhdetta. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa Avalon Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista. Pyrimme minimoimaan kerättävän tiedon määrän ja säilytysajan. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:

Asiakkaan nimi

Titteli

Yritys

Sähköposti

Puhelin

Toimiala

Tiedot tilatuista palveluista

Tietolähteenä toimii asiakkaan netin täyttämässä yhteydenottolomakkeessa ja/tai yhteydenpidossa antamat tiedot.

Avalon käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko

jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.avalon.fi

edustaa yritystä, joka on Avalon Oy:n asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Avalon Oy:n asiakasrekisteri

muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin, kun se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi.

Yhteystiedot säilytetään Avalonin CRM-järjestelmässä

Avalon Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Tiedot asiakkaasta voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.