SALESVATION II – LISÄPOTKUA MYYNTITYÖHÖN

Miten pelko voitetaan? Mistä motivaatiota myyntityöhön? Miten asiakasluottamus rakennetaan? Miten digitalisaatio muuttaa myynnin johtamista?

Avalon lähti selvittämään vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin Oulussa 29.1. järjestettyyn Salesvation II -seminaariin. Myynnin tehopäivä kokosi Oulun Musiikkitalolle eri alojen ammattilaisia keskustelemaan myyntityöstä, sen johtamisesta ja tehostamisesta. Inspiroiva päivä koostui mielenkiintoisista keskusteluista ja innostavista puheenvuoroista, jotka antoivat kuulijoille uusia ajattelun työkaluja.

Päivän aikana kuultiin neljä puheenvuoroa, jotka käsittelivät myyntityötä erilaisista näkökulmista. Psykologi Ilona Rauhala avasi päivän puhumalla asiakasluottamuksen synnyttämisestä ja sen ylläpitämisestä. Myyntikouluttaja Mika D. Rubanovitsch jatkoi energisellä puheenvuorolla myynnin johtamisesta digiaikana. Iltapäivän puolella filosofi Lauri Järvilehto avarsi ajatuksia luennoimalla sisäisestä motivaatiosta ja työn merkityksellisyydestä. Päivän paketoi Arman Alizadin puheenvuoro, joka käsitteli pelkojen voittamista ja niiden kääntämistä omaksi voimavaraksi.

Salesvation II -seminaarin puheenvuoroja yhdistäväksi tekijäksi tuntui nousevan ennen kaikkea rohkeus; luota itseesi, yritä rohkeasti, älä lannistu. Sisäisen toiminnan kehittämisen ohella puheenvuoroissa painotettiin, että on muistettava suunnata katse myös ulospäin ja olla aidosti kiinnostunut asiakkaasta. Nämä ovat lopulta melko yksinkertaisia asioita, joiden tärkeydestä on kuitenkin aina hyvä saada silloin tällöin pieni muistutus.

Kaiken kaikkiaan hieno päivä antoi paljon ajateltavaa ja uusia ideoita töihin viemisiksi. Päivä olikin hyvä inspiraatiolataus alkaneeseen vuoteen 2016!