Olemme toimineet Canonin markkinointiyhteistyökumppanina vuodesta 2008 ja hitsautuneet yhteisten kokemusten myötä tiiviiksi ryhmäksi. Yritysratkaisujen sisältömarkkinoinnin lisäksi 8-henkinen tiimimme vastaa Canonin kuluttajatuotekampanjoista seitsemässä eri maassa.

 

Case_Canon_600x300

 

OSA 1:

Markkinointiviestinnän strateginen kumppanuus

Vuonna 2008 käynnistimme yhteistyön luomalla Canonille brändiportaalin edesauttamaan yhdenmukaisten kampanjamateriaalien tuottamista.

Vuonna 2009 tiivistimme yhteistyötä. Projektit koostuivat pitkälti perinteisistä markkinointitoimenpiteistä, lehti-ilmoituksista, mainoskampanjoista, tuote- ja palveluesitteistä sekä tapahtumista.

Vuonna 2010 ryhdyimme tuottamaan kohdennettuja monikanavaisia B2B-markkinointikampanjoita sekä kuluttajatuotekampanjoita Suomen ohella Baltian maihin.

Vuonna 2011 siirryimme B2B-puolella ratkaisulähtöiseen markkinointiin. Kuluttajatuotteiden markkinointisuunnitelma puolestaan sisälsi lukuisia Point of Sales -kampanjakokonaisuuksia.

Vuonna 2012 laadimme Canonille monikanavamarkkinointisuunnitelman ohjaamaan yhteistä toimintaa ja otimme täyden toteutusvastuun B2B-markkinointikampanjoista.

Vuonna 2013 kehitimme Canonin toimintaa yhdessä kohti asiakassuhdemarkkinointia. Laadimme systemaattisen toimintamallin, joka huomioi kampanjasisällöissä asiakkuuksien elinkaaren eri vaiheet.

Vuonna 2014 autoimme Canonia käynnistämään B2B-sisältömarkkinoinnin (sisäinen ankkurilinkki osaan 2) ajatusjohtajuusteemalla ja rakensimme sisältöjä ratkaisu- ja toimialariippumattomasti. Kuluttajatuotepuolella aloimme toteuttaa POS-kampanjoita myös muihin Pohjoismaihin. Lisäksi integroimme sosiaalisen median osaksi kampanjointia sekä B2B-ratkaisujen että kuluttajatuotteiden osalta.

Vuonna 2015 autoimme Canonia ottamaan käyttöön markkinoinnin automaatiojärjestelmän tehostaaksemme sisältömarkkinoinnin toimenpiteitä ja niiden seurantaa. Autoimme myös valmistelemaan Canonin uuden liiketoiminta-alueen, 3D-tulostamisen, lanseerausta vuoden 2016 alkuun.

Vuonna 2016 otimme täyden vastuun Canonin markkinoinnin automaatiojärjestelmän käytöstä. Jatkoimme myös B2B-sisältömarkkinoinnin sisällöntuotantoa sekä kuluttajakampanjoiden sisällöntuotantoa Suomessa, Baltiassa ja Pohjoismaissa hyödyntäen ICOM-verkostoon kuuluvia paikallisia toimistoja.

Toimenpiteidemme ja kampanjointimme tulokset ovat olleet erinomaisia vuodesta toiseen. Yhteistyö jatkuu tiiviinä ja kumppanuutta kehitetään jatkuvasti vastaamaan Canonin muuttuvia tarpeita.

 

OSA 2:

Sisältömarkkinoinnin käynnistäminen ja markkinoinnin automaation haltuunotto

Canonin yritysratkaisut koostuvat tulostuksen- ja informaationhallinnan sekä ammattitulostamisen ratkaisuista. Niiden lisäksi Canon tarjoaa asiakkailleen liiketoiminnan kehittämisen ja ulkoistusliiketoiminnan asiantuntijapalveluita sekä kattavan 3D-tulostamisen palvelukokonaisuuden.

Olemme vuodesta 2013 lähtien työstäneet tiiviissä yhteistyössä Canonin sisältömarkkinointistrategiaa, jonka tavoitteena on kasvattaa B2B-ratkaisutarjooman tunnettuutta, vakiinnuttaa Canonin asema ajatusjohtajana sekä tuottaa valmiita myyntiliidejä.

Vastaamme kampanjoiden suunnittelusta ja sisällöntuotannosta laatimalla kohderyhmäkohtaista sisältöä, kuten artikkeleita, infografiikkaa, ratkaisulähtöisiä oppaita ja videoita. Asiakkaita ja prospekteja lähestytään tarkkaan kohdennetuilla, toisiaan tukevilla markkinointiohjelmilla.

Markkinoinnin automaation hyödyntäminen mahdollistaa markkinointitoimenpiteiden tarkan seuraamisen ja analysoinnin. Pystymme seuraamaan mitkä viestit puhuttelevat mitäkin kohderyhmää.

Sekä kampanjoiden että sosiaalisen median toimenpiteiden vaikutuksia seuraamme systemaattisella kuukausitason raportoinnilla. Analysoimme tuloksia ja johdamme niiden pohjalta jatkokehitystoimenpiteitä.

Kampanjoinnin rinnalla autamme Canonia kasvattamaan asiantuntijamainetta ja ajatusjohtajuutta. Etsimme hyödyllisiä asiantuntijafoorumeita, joissa Canon voi olla mukana vaikuttamassa ja joihin voimme tuottaa lisäarvoa sisältöjemme kautta.

Sisältömarkkinoinnin ja muiden markkinointiviestinnällisten toimenpiteidemme ansiosta Canonin tunnettuus B2B-palveluiden tarjoajana on vahvistunut ja liidien laatu on kehittynyt ja määrä lisääntynyt.

”Avalon on meille lisäarvoa tuottava strateginen kumppani, jonka kanssa yhteistyö on joustavaa, kustannustehokasta ja vielä hauskaakin.” Kati Lindholm, markkinointipäällikkö, Canon Oy