Tiesitkö, että liesipalot ovat merkittävin asuntopalojen aiheuttaja? Suomalainen Safera on liesiturvallisuuden edelläkävijä, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä keittiön vaaratilanteita ja parantaa asuinrakennusten paloturvallisuutta innovatiivisen liesivahtiratkaisunsa avulla.

UutisenListauskuva_600x300_safera_v02

Avalon on Saferan kumppani markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa

Safera kaipasi rinnalleen kumppania, joka pystyisi ottamaan kiinteän roolin yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä. Avalon vastasi Saferan esittämään tarpeeseen tarjoamalla heille yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityä markkinointipäällikköpalvelua.

Kehittyi tiivis kumppanuussuhde, jota ohjaa yhteinen tahtotila ja jatkuva toiminnan kehittäminen. Markkinointipäällikkömme on läsnä Saferalla viikoittain, mikä tukee pidemmän aikavälin suunnittelua, yhteisten tavoitteiden asettamista ja strategian muotoilua. Tulosten seurannan ja raportoinnin pohjalta tuetaan liiketoiminnan kehitystä.

Avalon vastaa myös Saferan päivittäisten markkinointitoimenpiteiden koordinoinnista, kuten messumateriaalien, uutiskirjeiden, infografiikoiden sekä muiden myyntiä tukevien materiaalien suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä kotimaisille että kansainvälisille markkinoille. Lisäksi olemme tuottaneet Saferalle erityyppisiä videoita, kuten esimerkiksi tuote- ja asennusvideoita.

Lähitulevaisuudessa siintää useita mielenkiintoisia yhteisiä projekteja. Yhteisenä tavoitteena on edistää paloturvallisuutta mm. lisäämällä tietoisuutta liesivahdeista.