<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Case-Levi-ski-herokuva_1200x590

CASE: LEVI SKI RESORT

Avalon on tehnyt jo yli kaksikymmentä vuotta menestyksekästä yhteistyötä Levin alueen eri toimijoiden kanssa. Keväällä 2018 aloitimme huomattavan digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämishankkeen rinneyhtiö Levi Ski Resortin kanssa.

Kehittämishankkeen johtotähtenä oli ajatus täysin uudistetusta digitaalisesta kokonaisuudesta, joka kehittäisi viestintää ja markkinointia sekä ennen kaikkea sujuvoittaisi asiakaskokemusta.

Spectral_CASE_Brochure_www

 

Lähtokohta ja tavoitteet

Tavoitteena oli rakentaa rinneyhtiön palveluista ja käytössä olevista teknologioista selkeä, keskitetty digitaalinen kokonaisuus.

Hanke käynnistettiin Avalonin kehittämällä SmartStartilla, jonka tarkoitus on kartoittaa kattavasti kaikki dataa tuottavat ratkaisut ja niiden toimittajat sekä paras vaihtoehto niiden integroimiseen. Taustoituksessa käytiin läpi sekä yrityksen omat toiminnot ja teknologiat että kartoitettiin Levi Ski Resortiin liittyvien yhteistyökumppaneiden teknologiat ja niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet. SmartStart osoitti, että asiakastiedon lähteitä on todella paljon, mutta niiden hyödyntämistä viestinnällisesti ja kaupallisesti pystytään vahvistamaan huomattavasti.

 

 

Strategia

SmartStartin tuloksiin perustuen loimme useita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joista toteutukseen valittiin lopulta laajin ja kunnianhimoisin WOW-hanke. Asetimme hankkeelle yhdessä asiakkaan kanssa pitkäjänteiset, määrätietoiset tavoitteet.

Strategisena päätavoitteena WOW-hankkeella on asiakaskokemuksen ja viestinnän kehittäminen entistä paremmaksi hyödyntämällä digitalisaatiota kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Useita organisaation omia manuaalisia käytännön toimintoja tullaan automatisoimaan ja loppuasiakkaiden turha ajankäyttö minimoidaan mahdollistamalla asioiden tekeminen, kuten hissilippujen ja ulkoilu- sekä vuokrausvälineiden ostaminen, verkossa etukäteen.

LeviSki-kooste 

 

Toteutus ja ratkaisut

WOW-hankkeen keskiössä on kaiken tiedon kerääminen ja keskittäminen yhteen ympäristöön sekä verkkosivuston rakentaminen tiiviiksi osaksi samaa kokonaisuutta. Verkkosivun tekniseksi alustaksi valittiin helppokäyttöinen ja uusia mahdollisuuksia verkkosivujen ulkoasuun tarjoava HubSpot ja verkkokaupaksi SkiPerformance, joihin tiedon keruu kaikista mahdollisista ympäristöistä integroidaan (esim. hissilippu- ja vuokraamojärjestelmät).

HubSpot on otettu käyttöön laajasti eri organisaatiotasoilla toimintojen suoraviivaistamiseksi ja asiakastiedon pitämiseksi yhdessä keskitetyssä ympäristössä. HubSpotin eri ominaisuudet tulevat myös huomattavasti tehostamaan markkinointitoimenpiteitä ja niiden analytiikkaa.

Rajapintojen avulla tieto pysyy aina ajan tasalla kaikissa Levi Ski Resortin asiakaspalvelukanavissa, kuten verkkosivustolla ja mobiilisovelluksessa. Kerätyn ja analysoidun datan avulla saavutetun paremman asiakastuntemuksen ansiosta myös asiakkaille kohdistetut viestit osuvat tulevaisuudessa entistä paremmin niihin aiheisiin, jotka vastaanottajaa erityisesti kiinnostavat.

Avalon vastaa hankekokonaisuuden vetämisestä suunnittelun ja toteutusten osalta. Kokonaisuus syntyy tiiviissä kumppanuudessa yhdessä inbound-konsulttitoimistomme Hubitin kanssa. Hubitin asiantuntijuus HubSpotista markkinoinnin ja myynnin tukivälineenä on erityisesti käyttöönottovaiheessa, mutta myös jatkuvan kouluttautumisen osalta erittäin merkittävässä roolissa koko hankkeen ajan.

Osana kumppanuutta myös Levi Ski Resortin sosiaalisen median kanavien hallintavastuu siirtyi Avalonille. Vastaamme kaikkien kanavien ylläpidosta ja jatkuvasta kehittämisestä ja toimimme sosiaalisen median viestinnän ja asiakaspalvelun resurssina asiakkaan rinnalla.

Kokonaisuutta tukevat lisäksi kaikki viestinnälliset ja visuaaliset taustamäärittelyt ja uudistukset, jotka Avalon on suunnitellut hankeprosessin aikana.

Levi-app-lumikuva 

Tulokset

Hankkeen näkyvimpänä tuloksena on vasta julkaistu Levi Ski Resortin oma sivusto Levi.ski. Sivusto kokoaa yhteen kaikki rinneyhtiön tarjoamat kaltevan pinnan palvelut ja ajantasaisen tiedon esimerkiksi hisseistä ja rinteistä.

Palvelukokonaisuuden kehitys on jatkuvaa, ja tällä hetkellä panostamme etenkin asiakaspalvelun toimivuuteen kokonaisuuden osana, kaupallisen puolen näkökulmiin sekä uusiin kanaviin ja niiden kehittämiseen.

”Tunnen Avalonin yrittäjäveljekset Laakson Jarin ja Peten jo parinkymmenen vuoden yhteistyömme ajalta. Kun keväällä 2018 Jari kävi esittelemässä heidän päivitettyä modernin markkinoinnin toimintamalliaan ja sen tiimoilta Pete esitteli sitten etenemismallina SmartStartin käynnistämisen, olin aivan varma, että tässä on juuri se ratkaisu, jota olin pohtinut Levi Ski Resortin itsenäisten toimintojen kehittämiseksi.

Alkuvaiheen SmartStart vakuutti niin, että juhannuspäivänä 2018 oli helppo lyödä käytyjen keskustelujen jälkeen Jarin kanssa kättä päälle, että tästä lähdetään viemään määrätietoista digitaalista kehittämispolkua eteenpäin entistäkin parempi asiakaskokemus etulinjassa.

Nyt olemme päässeet ensimmäisessä vaiheessa jo varsin pitkälle, ja askelmerkit myös eteenpäin ovat selvät. Tästä on siis hyvä jatkaa – kumppanuus toimii”.

Jouni Palosaari, Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtaja

HEEROS

Meillä tehdään taloushallinnon sankareita! Sen ajatuksen kanssa ryhdyimme uudistamaan Heeroksen brändiä ja nyt taloushallinnon ohjelmistoja tarjoava edelläkävijä on huippuiskussa. 


Lue lisää

CANON KAFFEGRAM

Kaikki rakastavat koirakuvia! Tällä ajatuksella lähdimme toteuttamaan valokuvauskampanjaa yhteistyössä pitkäaikaisen asiakkaamme Canonin ja valokuvaaja Harri Tarvaisen kanssa. 


Lue lisää

LEVI SKI RESORT

Levi Ski Resort halusi uudistaa digitaalisen asiakaskokemuksensa. Rakensimme rinneyhtiön palveluista ja käytössä olevista teknologioista selkeän, keskitetyn digitaalisen kokonaisuuden. 


Lue lisää

3stepIT

3stepIT:n ja Avalonin yhteistyön kulmakivinä ovat kokonaisvaltainen kumppanuus, strateginen sisällöntuotanto ja digitaalisten prosessien hiominen tehokkaaksi automaatiota hyödyntäväksi markkinointiohjelmaksi.


Lue lisää

FÖÖNI

Nostetta, haastetta ja vapaapudotuksen riemua! Menestyksekäs lanseeraus viitoitti tien kasvaville kävijävirroille sekä vankan pohjan liiketoimintaa kasvattavalle markkinoinnille. 


Lue lisää

SPECTRAL ENGINES

Spectral Enginesin kansainvälinen tarina sai lentävän lähdön, kun Avalon rakensi yritykselle vahvan brändin sekä uuden tavan markkinoida ja tavoittaa kohderyhmiä tukemaan kasvuyrityksen menestystä. 


Lue lisää