CASE: PÖLKKY

Brändiuudistus ja markkinoinnin kulmakivet kuntoon

Brändiuudistuksella luotiin pohja Pölkyn uudelle aikakaudelle. Vastuullisuus- ja kumppanuusajattelu näkyvät kaikessa mitä Pölkky ja Avalon yhdessä rakentavat: viesteissä, visuaalisuudessa sekä yhteistoimintamallissa.

Lähtökohta ja tavoitteet

Pölkky on kuusamolainen perheyritys, jolla on vahvat juuret. Historiaa yli 50 vuoden ajalta ja selkeä paikka kotimaan metsäteollisuudessa sekä laadukkaan sahatavaran kansainvälisessä markkinassa. Markkinointikumppanuus Avalonin kanssa käynnistyi lokakuussa 2020.

Pölkky on vuosien saatossa kasvanut ja kehittynyt orgaanisesti, laajentunut yritysostojen ja investointien myötä. Määrätietoisen uuden kasvustrategian myötä heräsi halu ja tarve uudistua myös ulkoisesti. 

Aiemmin markkinointia oli hoidettu osittain itsenäisesti, osittain eri kumppanien kanssa, myös Avalonin. Brändiäkin oli kehitetty vuosien saatossa, mutta nyt oli aika kokonaisvaltaisemmalle uudistukselle, joka toisi Pölkylle valmiudet kasvuun globaaleilla markkinoilla.

 

Toteutus ja ratkaisut

Pölkyn brändiuudistusprojekti aloitettiin kilpailukentän ja asiakaskunnan kartoituksella, minkä jälkeen autoimme laatimaan tavoiteprofiilin sekä tunnistamaan Pölkyn ainutlaatuiset erityisominaisuudet. Näiden pohjalta muodostettiin Pölkyn uusi brändilupaus ja pääviestit. Samalla aloitettiin uuden yritysilmeen rakentaminen.

Case Pölkky lomakkeet

Brändiuudistus on aina iteratiivinen prosessi ja Avalonin monihenkisen tiimin lisäksi Pölkyn johdolla oli merkittävä rooli kilpailutilanteen ja historian taustoittamisessa sekä uusien linjavetojen valinnoissa.

Case Pölkky rollupit

Pölkyn logo päivitettiin ja uusi yritysilme tuotiin esiin verkkosivustolle ja muihin kanaviin. Keväällä 2021 tehdyn brändilanseerauksen ytimessä oli video, jolla Pölkyn toimitusjohtaja kertoo eri kohderyhmille siitä mitä Pölkky edustaa.

Case Pölkky video preview

Brändiprojektin ohella käynnistettiin kattava digikanavien ja -työkalujen tarvekartoitus ja ryhdyttiin linjaamaan markkinoinnin perusteita. Avalonin ja Pölkyn työryhmä loi jatkuvasti kehittyvän sisäisen taktiikkakirjan, joka esittelee uuden brändin sekä ohjaa kaikkia Pölkyn sisäisiä toimijoita, niin hankinta- ja myyntiyksikön kuin asiakaspalvelun ja tuotekehityksen edustajia, yhdenmukaiseen toimintamalliin.

Case Pölkky autojen ilme

Avalon on sittemmin laatinut Pölkylle markkinointistrategian ja -suunnitelman sekä konkreettisia kampanjasuunnitelmia. Esimerkkeinä aikaansaannoksista mainittakoon sosiaalisen median managerointi ja hakukoneoptimointi, analytiikan kehittäminen, asiakastiedon hallinnan ja markkinoinnin automaation kehittäminen sekä asiakastyytyväisyyskyselyt ja -haastattelut. 

 

Tulokset

Markkinointikumppanuus on parhaimmillaan tiivistä, saumatonta yhdessä tekemistä. Brändiuudistus ja etenkin lanseerausvideo ovat saaneet valtavasti positiivista palautetta Pölkyn henkilöstöltä sekä muilta sidosryhmiltä. Siinä on onnistuttu löytämään ja ilmentämään Pölkyn ydin.

Asiakkaan kommentti

Pölkyn materiaalitarve on monimuotoista ja jatkuvaa verkkosivujen päivityksestä, myynnin tuki- ja promootiomateriaaleista lehti-ilmoituksiin sekä sisältömarkkinointiin sosiaalisen median kautta.

Uusi brändi ja sen mukaiset uudet markkinointimateriaalit sekä jatkuva viestintä eri kohderyhmille tukevat Pölkyn kasvutavoitteita. Samalla ne rakentavat positiivista työnantajanmielikuvaa vastuullisesta ja luotettavasta toimijasta, joka on ajattelultaan ja toiminnaltaan moderni ja jonka katse on pitkällä horisontissa.

Useat kampanjaideat ja rinnakkaiset kehitysprojektit pitävät Avalonin ja Pölkyn yhteisen markkinointitiimin aktiivisena pitkään, toteaa brändistä ja markkinointiviestinnästä vastaava johtaja Maria Virranniemi.

 

***

Mikäli haluat jutella kumppanuusasioista lisää, ota yhteyttä!