<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

Case Avalon

Radikaali brändiuudistus fuusion ja tarjoaman laajenemisen vauhdittamana

Avalon yhdistyi Digiaan syyskuussa 2022, mikä käynnisti toiminnassamme uuden aikakauden. Tarjoamamme laajeni ja samalla teknologia-, data- ja bisneskyvykkyytemme moninkertaistuivat.

Tämä edellytti koko tarjoamamme uudelleenmuotoilua, uusien nettisivujen konseptointia ja – vaikka olimme jo aiemmin tunnistaneet tarpeen brändiuudistukselle – nyt se oli ehdottomasti tehtävä.  

Miksi brändiä pitää uudistaa?

Avalonin edellisestä brändiuudistuksesta oli vierähtänyt kuusi melko vaiherikasta vuotta. Osa muistaa, että vuonna 2017 maailma ja markkina, jossa toimimme, oli kovin erilainen. Asiakkaamme ja heidän haasteensakin olivat joiltain osin erilaisia silloin kun nyt. 

Kun maailma muuttuu, mutta brändi ei, voi tapahtua kaikenlaista. Pahimmassa tapauksessa brändin viehätysvoima, kiinnostus ja jopa uskottavuus alkavat rapistua.

Jos brändiuudistusta ei tehdä strategialähtöisesti, on riski, että brändi-ilme ja -viestit alkavat elää omaa elämäänsä: keksitään viestikärkiä lennossa, ihastutaan täysin sattumanvaraisiin kuviin ja lähdetään leikkimään vierailla väreillä ja fonteilla. Päämäärätön sooloilu johtaa harvoin optimaalisiin tuloksiin.

Brändiuudistus on prosessi

Vaikka hinkumme uudistua oli kova, odotimme kärsivällisesti, että Digia sai oman brändiuudistuksensa finaaliin keväällä 2023. Sitten muodostimme oman brändityöryhmän ja aloimme pohtimaan sitä, millaisena me haluamme Avalonin näyttäytyvän nyt ja lähitulevaisuudessa.

Lähdimme liikkeelle liiketoiminnan perustoista, eli siitä, miksi Avalon on olemassa, mitkä ovat sen missio ja visio sekä tärkeimmät arvot. Tarkastelimme tietenkin myös strategisia ja liiketoiminnallisia tavoitteita, kilpailukenttäämme ja kohderyhmiämme.

Näiden pohjalta määritimme brändimme uuden identiteetin, eli sen millaista mielikuvaa haluamme Avalonista välittää. Tämän pohjalta määritimme kommunikaatiotyylimme ja laadimme kolme ehdotusta uudesta visuaalisesta ilmeestämme johtoryhmälle.

Eniten hurmiota herättäneen ilmeen myötä viilasimme uuden logon, päävärit, typografian ja fontit sekä kuvitustyylimme kuntoon.

Rohkeutta erottua ja toimia suunnannäyttäjänä  

Brändityömme lopputulemana määrittelimme, että haluamme toimia ilahduttavien asiakaskokemusten visionäärinä, liiketoiminnan luovana ja näkemyksellisenä sparraajana, sekä älykkäiden digiratkaisujen toteutuskumppanina.

Koimme, että tämä edellytti meiltä erottuvaa ja rohkeaa yritysilmettä. Sellaista, jossa on särmää. Nyt olet jo päässyt tutustumaan siihen nettisivuillamme ja somessa, ehkä muuallakin. Mitäs tykkäät? 

Lisää luettavaa aiheesta

Rohkea, disruptoiva ja entistäkin innovatiivisempi Avalon