<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

Liiketoi­minnan kehittä­minen

Kun yrityksesi liiketoimintaa on tarve uudistaa, me autamme kehittämään ketterän, asiakaskeskeisen liiketoimintamallin hyödyntäen uusien teknologioiden, datan ja ekosysteemien luomia mahdollisuuksia.

Group 393

Hyödynnä digitali­saation, tekno­logian ja datan mahdolli­suuksiaVoimme auttaa yritystäsi uudistamaan liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti: kysynnänluonnista asiakaspalveluun, palveluntuotantoon ja tuotekehitykseen. Tarvittaessa mietitään koko ansaintalogiikkasi uusiksi. 

Liiketoimintamuotoiluun nojaten konsulttimme auttavat avaamaan uudenlaisia näkökulmia liiketoimintaasi ja tunnistamaan mahdollisuuksia, joita ette ehkä itse ole huomanneet.

Osallistava toimintamallimme kasvattaa samalla organisaationne innovointikyvykkyyttä, minkä ansiosta olette jatkossa valmiimpia vastaamaan tuleviin muutoksiin.

Voimme tukea kehityshankkeidesi onnistumista systemaattisen muutosjohtamisen avulla.

Voimme auttaa yritystäsi uudistamaan kaiken kysynnänluonnista asiakaspalveluun, palveluntuotantoon ja tuotekehitykseen. Tarvittaessa mietitään koko ansaintalogiikkasi uusiksi.

Konsulttimme auttavat avaamaan uudenlaisia näkökulmia liiketoimintaasi ja tunnistamaan mahdollisuuksia, joita ette ehkä itse ole huomanneet. Osallistava toimintamallimme kasvattaa samalla organisaationne innovointikyvykkyyttä, minkä ansiosta olette jatkossa valmiimpia vastaamaan tuleviin muutoksiin.

Kehityskartta liike­toimintasi digitaa­liseen muutokseen

Liiketoimintakonsulttimme fasilitoimat osallistavat työpajat auttavat etenemään kohti kokonaisvaltaista digitaalista muutosta.

Ensin tutkimme yhdessä yrityksesi liiketoimintaympäristöä ja määritämme liiketoimintasi digitalisoinnille sopivan tavoitetason. Sitten tutkimme asiakaskenttää ja määrittelemme digitalisoinnin arvolupauksen. Arvoketjun ja ansaintamallin tunnistamisen jälkeen etenemme skenaariosuunnitteluun ja lopulta kehityskartan suunnitteluun.

Varaa Digikartta-workshopit >
Digikartta – tiekartta liiketoimintasi digitaaliseen muutokseen