<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

Muutos-
johtaminen

Määrätietoisella muutosjohtamisella edistetään organisaation sisäistä valmiutta, halukkuutta ja kykyä uudistua ja muuttaa toimintaa.

Muutosjohtaminen

Osallistava muutosjohtaminen tukee onnistumista

Osallistava muutosjohtaminen tukee onnistumista

Mitä merkittävämpi muutoshankkeesi on – ja mitä laajempi vaikutus sillä on yrityksesi ja henkilöstösi arjen toimintaan – sitä tärkeämpää on varmistaa, että kaikki ovat valmiita lähtemään siihen mukaan.

Me autamme valmistelemaan selkeän ja houkuttelevan muutosvision, kohderyhmien tarpeet huomioivan muutossuunnitelman ja -viestit, jotka auttavat henkilöstöä ymmärtämään muutoksen tarpeellisuuden.

Niin muutoksen valmistelun, suunnittelun kuin juurruttamisvaiheen keinovalikoimaa edistetään osallistavissa työpajoissa.

Lataa esite >

Kysy lisää muutosjohtamisesta >

Avoin viestintä ja vuorovaikutteinen toimintamalli vähentävät muutosvastarintaa ja -välinpitämättömyyttä.