<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

Muutos-
johtaminen

Määrätietoisella muutosjohtamisella edistetään organisaation sisäistä valmiutta, halukkuutta ja kykyä uudistua ja muuttaa toimintaa.

Muutosjohtaminen

Osallistava muutosjohtaminen tukee onnistumista

Osallistava muutosjohtaminen tukee onnistumista

Mitä merkittävämpi muutoshankkeesi on, ja mitä laajempi vaikutus sillä on yrityksesi ja henkilöstösi arjen toimintaan, sitä tärkeämpää on varmistaa, että kaikki ovat valmiita lähtemään siihen mukaan.

Me autamme valmistelemaan selkeän ja houkuttelevan muutosvision, kohderyhmien tarpeet huomioivan muutossuunnitelman ja -viestit, jotka auttavat henkilöstöä ymmärtämään muutoksen tarpeellisuuden.

Niin muutoksen valmistelun, suunnittelun kuin juurruttamisvaiheen keinovalikoimaa edistetään osallistavissa työpajoissa.

Kysy lisää muutosjohtamisesta >

Avoin viestintä ja vuorovaikutteinen toimintamalli vähentävät muutosvastarintaa ja -välinpitämättömyyttä.