<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

12.01.2022

Brändin kehittämisen liiketoiminnalliset vaikutukset ja kehityskulujen käsittely investointina tulevaisuuteen

Jari Laakso

 

Liiketoimintajohtajana tiedät, että sinun on investoitava ja otettava riskejä. On tehtävä vaikeitakin päätöksiä. On kehitettävä sekä yritystä – sen tuotteita ja palveluja – että sen henkilöstöä ja johtoa – myös itseäsi.

Tiedät tämän. Mutta teetkö niin?

Johdat yritystä, mikset sen brändiä?

Suomen kansantalous pyörii voimakkaasti yritystoiminnan ja yrittäjyyden varassa. Niin kunnioitettavaa kuin yrittäjyys onkin, se on myös aina riskibisnestä. Vähillä resursseilla pitäisi saada paljon aikaan. Ei ole varaa tuhlata ja pröystäillä, mutta silti tulisi panostaa sellaisiin epäkonkreettisiinkin asioihin kuin maineen rakentaminen, erottuminen ja näkyvyys...

Strateginen brändin rakentaminen on oiva keino. Voit antaa asiantuntijoiden perehtyä yritykseesi, sen syntyyn ja arvoihin. He auttavat tunnistamaan, mikä yrityksessäsi on ainulaatuista ja kertomisen arvoista. Kilpailukentän kartoittaminen auttaa määrittämään tavoiteposition, jonka perusteella uudet avainviestit ja visuaalinen identiteetti rakennetaan.

Kun pohjatyö tehdään huolella ja brändiohjeistoa noudatetaan systemaattisesti, rakentuu yrityksestä yhdenmukainen mielikuva. Sellainen, jonka henkilöstö ja nykyasiakkaat tunnistavat, mutta joka kertoo myös niille, jotka eivät yritystäsi tunne, sen mikä tekee siitä uniikin ja kiinnostavan.

Kumulatiivinen vaikutus liiketoimintaan

Brändin kehittämiseen kannattaa siis panostaa. Vahva brändi huomataan, muistetaan ja erotetaan kilpailijoista. Se herättää luottamusta ja uskottavuutta, ja tekee uusien asiakkaiden, sijoittajien ja työntekijöiden houkuttelemisesta helpompaa.

Uskottavuuden ja houkuttelevuuden myötä asiakkaat ovat valmiita solmimaan pidempiaikaisia kumppanuuksia. Kumppanuudet rakentavat liiketoiminnallista vakautta, sitouttavat ja motivoivat yrityksen johtoa ja henkilöstöä.

Liiketoiminnallinen menestys luonnollisesti vahvistaa brändimielikuvaa entisestään, sekä henkilöstön että asiakkaiden silmissä. Näin yrityksesi brändi kehittyy, ja maine sen kuin kasvaa ja vahvistuu.

Brändi-investoinnin jaksottaminen

Brändin voi toki uudistaa kertarykäisyllä, mutta systemaattinen brändin kehittäminen ja johtaminen on pitkäjänteistä työtä. Kehitystyön positiiviset liiketoiminnalliset hyödyt näkyvät tuloksessa jonkinasteisella viiveellä. Kuten muutkin yrityksen aineettomaan pääomaan tehtävät investoinnit, brändinkehitysmenot voi pilkkoa osiin. Tämä tarkoittaa perussatsausta brändiin, joka aktivoidaan ja poistetaan pitkävaikutteisena menona, sekä brändin ylläpito ja hionta, joka käsitellään vuosikuluna.

Mietitään esimerkinomaisesti 30 000 euron investointia, johon sisältyy brändinkirkastus-workshopin lisäksi keskeisimpien digialustojen uudistaminen. Hallitus voi itse laatia investoinnilleen sopivan poistosuunnitelman. Kolmen-viiden vuoden tasapoistoilla tuloslaskelmaan kohdistuvasta kulusta saadaan vuositasolla paljon hallittavampi. 

Investoinnin kassavaikutus riippuu vastaavasti sovitusta maksuohjelmasta. Tähänkin voi neuvotella joustoa brändikehityskumppanin kanssa. Ainakin me Avalonilla olemme kehittäneet asiakkaidemme kanssa erinäisiä malleja, joilla investointi saadaan myös kassan kannalta hallitummaksi.

Kysy rohkeasti lisää, jos olet valmis kehittämään brändistäsi kestävän menestyksen työkalua.  

 

Tuloksellisen markkinoinnin käynnistyspaketti

Lataa esite >