<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

01.07.2022

Konsepti luo tekemiselle suunnan ja tarkoituksen

Useat Avalonin työntekijät ovat titteliltään konseptisuunnittelijoita (eng. Concept Designer). Mikä tämä mystinen konsepti oikein on, miksi sen suunnittelu on tärkeää ja miksi sen hiomiseen kannattaa käyttää aikaa? 

Mikä ihmeen konsepti?

Iso kysymys, johon vastaaminen on mahdotonta ilman alakohtaista lähestymistä. Esimerkiksi peliteollisuudessa uniikki tuote on jo itsessään konsepti – kun taas valmistavassa teollisuudessa konsepti voi olla pelkkä prosessi.  

Markkinointiviestinnässä konsepti on yksinkertaisimmillaan uusi idea tai lähestymistapa. Se on tarkkaan määriteltyihin tavoitteisiin vastaava ratkaisu, joka huomioi kaiken. Itse konsepti saattaa kiteytyä yhteen lauseeseen tai ajatukseen, mutta sen ajatuksen taustalla on valtavan paljon tietoa ja huomioituja muutostekijöitä.  

Konsepti voidaan luoda yksittäistä mainosta, some-postausta tai kokonaista kampanjaa varten. Projektipäällikkö voisi kuvailla konseptia yhteiseksi visioksi, jota seuraamalla projekti saadaan maaliin annetun aikataulun ja budjetin puitteissa. Suunnittelijan näkökulmasta konsepti taas näyttää tekemisen suunnan ja luo sille tarkoituksen.

 

Rakkautta ja rajoja

Konseptointia laajempi kokonaisuus on kampanjansuunnittelu, jossa otetaan kantaa sisältöidean lisäksi mm. kanaviin ja aikatauluihin. Tätäkin korkeammalla tasolla on strateginen suunnittelu, joka määrittää markkinoinnin ja viestinnän suunnan ja tyylin sekä ennen kaikkea positioinnin suhteessa kilpailu- ja asiakaskenttään.

Jokaisen markkinointikampanjan tai pienimmänkin postauksen pitäisi kunnioittaa tätä yhdessä tehtyä strategiatyötä. Isot linjat ja tavoitteet muodostavat suunnittelijalle radan, jossa voi ajella niin kovaa kuin uskaltaa. Kun suunta on selvä ja suunnittelijalla on tarpeeksi laadukasta dataa markkinasta, kohderyhmistä, kilpailijoista, menneestä ja tulevasta sekä ympäröivästä maailmasta, toimivan konseptin rakentamiseen on hyvät mahdollisuudet. Jos kykenee vielä jäsentämään kaiken ja liittämään kokonaiskuvaan oman kokemuksensa, lopputulos on erinomainen. Rakkaus lajiin on myös hyvä apu: monet luovat suunnittelijat pitävät juuri siitä, että hyvinkin rajatussa ympäristössä saa ja voi rikkoa rajoja.

Poikkeus kuitenkin vahvistaa säännön, niin myös tässä tapauksessa. Yksittäisen konseptin ei nimittäin aina tarvitse pohjautua laajempaan brändi- tai markkinointistrategiaan. Toisinaan se on jopa tietoisesti eri linjassa – silkan huomioarvon vuoksi. 

 

Timanttisen konseptin rakennuspalikat

Joku fiksu sanoi joskus, että markkinoinnin ja mainonnan tärkein tehtävä on tulla huomatuksi. Ja näinhän se on. Vasta sen jälkeen kampanjoihin, filmeihin, blogeihin ja kaikkiin näkymisen sekä kuulumisen palasiin upotetut arvot, emotionaalisuus, informaatio tai muu merkityksellinen sisältö alkavat toimia. Eikä tätä tapahdu ilman laadukasta, erottuvaa ja tavoitteet huomioivaa konseptia. Se sisältää kaikki ne viestinnälliset ja visuaaliset ratkaisut, joilla ihminen pysäytetään ja innostetaan ajattelemaan tai ottamaan askel haluttuun suuntaan.

Mitä loistavan konseptin rakentaminen sitten vaatii suunnittelijalta? Itse näen, että kokonaisuuksien hahmotuskyky ja analyyttisyys ovat kaiken perusta. Kirjallinen ja visuaalinen lahjakkuus taas ovat perusominaisuuksia, jotka mahdollistavat työn tekemisen. Sen sijaan kyky huomioida erilaisten ihmisten asenteet, odotukset ja persoonallisuuden rakennuspalikat erottaa jyvät akanoista. Lisäksi osaava suunnittelija pystyy heittäytymään, ideoimaan ilman häpeää, kuuntelemaan, kyseenalaistamaan, tutkimaan maailmaa myös oman genrensä ulkopuolella ja kykenee hyväksymään sen, että oma idea ei ole aina se paras.