<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

Digimarkkinointi

Datajohdettu markkinointi edistää toimenpiteiden tehokkuutta, tuloksellisuutta sekä jatkuvaa kehittymistä.

Digimarkkinointi

Kasvumarkkinointi jatkuvana palvelunaTuloksellisuuteen perustuva kasvumarkkinointi lisää yrityksesi tunnettuutta, tehostaa myyntiä sekä kasvattaa asiakkuuksien arvoa. Data on apuna kanava- ja toimenpidevalinnoissa sekä viestien suunnittelussa. Geneerinen massaviestintä voidaan syrjäyttää kohdennetuilla, asiakaskeskeisillä ja asiakkuuden elinkaaren eri vaiheisiin sopivilla viesteillä.  

Mittaamalla toimenpiteiden tehokkuutta ja analysoimalla tuloksia voimme kehittää entistäkin osuvampia kampanjoita. Kasvumarkkinointi perustuu jatkuvaan tekemiseen, oppimiseen ja tehostamiseen. Siksi se edellyttää jatkuvaa kumppanuusmallia

 

 

Lue lisää kasvumarkkinoinnista >

Digimarkkinoinnin auditoinnit

Voimme suorittaa kartoituksen yrityksesi some-markkinoinnin, hakukonemainonnan ja orgaanisen hakukonelöydettävyyden nykytilasta. Toimitamme tulosten yhteydessä korjaustoimenpide-ehdotukset, joiden avulla voidaan helposti alkaa parantaa yrityksenne verkkonäkyvyyttä, löydettävyyttä ja markkinointipanostuksenne tuloksellisuutta.

Lue lisää digiauditoinneista >

Brändinrakennus

Autamme kehittämään yrityksellesi mieleenpainuvan brändi-identiteetin, uuden visuaalisen ilmeen ja ydinviestit, jotta yrityksesi erottuu kilpailukentästä. Tavoiteasiakasta puhutteleva lähestymistapa luo myös varman pohjan jatkuvalle markkinoinnille.
Lue lisää brändinrakennuksesta >
Brändinrakennus

Markkinointistrategia

Voimme laatia yrityksellesi pitkäaikaisen markkinointistrategian, jossa määritämme tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tarvittavat keinot sekä kanavat. Näin on helppo laatia yhdenmukaisia, tuloksellisia kampanjoita. Markkinointistrategia on erityisen hyödyllinen yrityksille, jotka haluavat siirtyä satunnaisista kampanjoista ja yksittäisistä tempauksista johdonmukaiseen toimintamalliin, esimerkiksi kasvumarkkinointiin.

Apua markkinointistrategian laatimiseen >

 

Myynnin ja markkinoinnin yhteispeli

Katso videoklippi taannoisesta kasvumarkkinoinnin webinaaristamme. CSMO Jari Laakso kertoo, miksi kasvumarkkinointi edellyttää vahvaa yhteispeliä. Kesto: 9 min 37 sek.

Tuloksellisen markkinoinnin käynnistäminen

Olemme kehittäneet kattavan käynnistyspaketin, jolla luodaan laadukas pohja pitkäjänteiselle tekemiselle. Tämä selkeä viiden projektin kokonaisuus on erityisen hyödyllinen asiakkaille, jotka haluavat siirtyä satunnaisesta kampanjoinnista johdonmukaiseen ja tuottavaan toimintamalliin.

Lataa esite >

 

 

Account Based Marketing esimerkkinä kasvustrategiasta

Katso videoklippi taannoisesta kasvumarkkinoinnin webinaaristamme. CSMO Jari Laakso esittelee ABM:ää esimerkkinä, prosessina ja tapana lähestyä B2B-asiakkaita personoitujen sisältöjen ja toimenpiteiden avulla. Kesto: 12 min 40 sek.

Voimme auttaa yritystäsi uudistamaan kaiken kysynnänluonnista asiakaspalveluun, palveluntuotantoon ja tuotekehitykseen. Tarvittaessa mietitään koko ansaintalogiikkasi uusiksi.

Konsulttimme auttavat avaamaan uudenlaisia näkökulmia liiketoimintaasi ja tunnistamaan mahdollisuuksia, joita ette ehkä itse ole huomanneet. Osallistava toimintamallimme kasvattaa samalla organisaationne innovointikyvykkyyttä, minkä ansiosta olette jatkossa valmiimpia vastaamaan tuleviin muutoksiin.