<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

Asiakas-/käyttäjätutkimus

Asiakaskokemuksen kehittämisen tärkein työvaihe on asiakastutkimus. Sen avulla luomme kattavan ymmärryksen kohdeyleisön arvoista, tarpeista, toiveista ja haasteista, jotta voimme varmistaa palvelu- ja brändikehityksen sekä markkinoinnin toimenpiteiden osuvuuden.

Asiakas-käyttäjä-tutkimus

Tuote- ja palvelusuunnittelun, brändinrakennuksen ja markkinoinnin tärkein työvälineAsiaka-ja käyttäjätytkimus

Kohderyhmälähtöisyys on avain digitaalisten palvelujen kehittämiseen, brändinrakennukseen ja markkinoinnin toimenpiteiden ja -viestien suunnitteluun. Olipa kyse asiakkaistasi tai yrityksesi henkilökunnasta, suunnittelutyön tulee pohjautua todellisiin tarpeisiin. 

Yhteistyön käynnistyessä ja isompien projektien alussa haluamme ensin tutkia keitä yrityksesi asiakkaat tai palvelusi käyttäjät ovat, mitä he tarvitsevat ja odottavat.

Saamme mahdollisimman kattavan ja luotettavan ymmärryksen asiakkaistasi hyödyntämällä erilaisia keinoja: haastatteluja, havainnointia, kyselytutkimuksia ja analytiikkaa.

Suosittelemme asiakas- ja käyttäjätutkimusta kaikille, jotka haluavat varmistaa asiakaskokemuksen yhdenmukaisuuden, palveluiden käyttäjälähtöisyyden, brändin houkuttelevuuden ja markkinointitoimienpiteiden osuvuuden.

Tilaa asiakas- tai käyttäjätutkimus >

Asiakastutkimus on tarpeen, kun haluat varmistaa brändisi houkuttelevuuden.