<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

Case Tikkurila

Markkinointikumppanuus avainasemassa brändi- ja tuoteviestinnän kehittämisessä

Pitkän asiakassuhteen aikana olemme olleet avainasemassa kehittämässä sitä, miten Tikkurila-brändi näyttäytyy kuluttajille. 

Tämä sisältää avainviestien kiteyttämisen, houkuttelevan visuaalisen ilmeen kehittämisen sekä markkinointistrategian, -konseptien ja materiaalituotannon.  

Vastaamme myös erilaisiin tuotannon tarpeisiin, mm. suunnittelemalla tuote-etikettejä ja esitteitä, muille asiakassegmenteille.  

Avalon on ollut avainasemassa Tikkurilan B2C-brändin ja tuoteviestinnän kehittämisessä.