<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

11.03.2022

Vahva ja erottuva brändi-identiteetti voi ratkaista kasvuyrityksen kohtalon

 

On aina ilahduttavaa seurata asiakkaidemme menestymistä, mutta erityisen palkitsevaa se on silloin kun meillä on jotain osaa tai arpaa asiassa. Kirjoitin viime vuoden lopulla muutamasta tapauksesta, jossa brändinkehitystyömme tuottivat tuloksia, jotka ylittivät jopa mediakynnyksen.  

Yleensä saamme palautteen ja kiitoksen suoraan asiakkaalta itseltään, mutta mediahuomio ja muut ulkoiset tunnustukset muistuttavat työmme vaikutuksista ja merkityksestä laajemmassa skaalassa: brändityössä, tai markkinoinnissa yleisesti, ei ole kyse vain tyytyväisistä asiakkaista, vaan asiakkaidemme liiketoiminnan edistämisestä.

 

Vahva brändi huomataan, kasvuyritykselle tämä voi olla ratkaisevaa

Brändinkehitysasiakkaamme, joihin yllä viittasin, ovat Spectral Engines, joka on listattu yhdeksi Suomen menestyneimmistä kasvuyrityksistä ja Kuva Space, joka puolestaan arvioitiin yhdeksi lupaavimmista startupeista maapallomme tulevaisuuden kannalta. En tietenkään väitä, että heidän menestyksensä olisi yksinomaan meidän ansiotamme, mutta brändityöllä on kiistämättä ollut jotain vaikutusta näihin kasvutarinoihin. 

Startup-yrityksessä on yleensä kyse jonkin uuden keksinnön tai teknologian kaupallistamisesta, mikä puolestaan edellyttää rahoittajien houkuttelemista. Sen lisäksi että startupin pitää vakuuttaa rahoittajat ratkaisunsa ainutlaatuisuudesta ja kaupallistamismahdollisuuksista, sen pitää myös erottua kilpailijoista ja jäädä rahoittajien mieleen.

Tässä kohtaa brändäys on avainasemassa: mitä selkeämpi brändi-identiteetti, sitä valmiimpi konsepti, sitä vakuuttavampi yritys ja mieleenpainuvampi ratkaisu. Sama vakuuttavuusargumentti pätee kaikenikäisiin yrityksiin, ei ainoastaan startupeihin ja kasvuyrityksiin.

Kun rahoittajat huomaavat ratkaisusi, vakuuttuvat ja muistavat sen, sitä todennäköisimmin he ovat valmiita keskustelemaan kanssasi tarkemmin ja mahdollisesti investoimaan siihen. Jos yritys- tai tuoteideasi on riittävän vakuuttava hyvinkin kriittisten rahoittajien mielestä, on todennäköistä, että se kiinnostaa myös loppuasiakkaita.

 

Eroaako startupin brändäys vakiintuneen yrityksen brändinkehitystyöstä?

– Jo vain! Startupit ovat toisaalta ihanteellisia, mutta myös haastavia, asiakkaita brändinkehittämisen kannalta. Mitä tuoreempi yritys, sitä todennäköisempää on, ettei sillä ole vahvaa identiteettiä. Tällöin brändinkehitys aloitetaan tyhjältä pöydältä. Verrattuna siis tilanteeseen, jossa asiakasyrityksellä on jo vakiintunut brändi-identiteetti ja -ilme, jota on vain tarve päivittää tai hienosäätää.   

Toisaalta, jos yritys on niin tuore, ettei sille ole vielä muodostunut selkeää missiota, visiota tai arvoja, joiden varaan brändi-identiteetti tyypillisesti rakennetaan, pitää nekin kirkastaa samalla. Työ voi olla aikaa vievää ja vaativaa, mutta myös äärimmäisen palkitsevaa sekä meille että asiakkaillemme.

Identiteetin kirkastaminen on usein tarpeen myös vakiintuneemmilla yrityksillä, mikäli ne ovat kasvaneet orgaanisesti ja mahdollisesti lähteneet kehittymään eri suuntaan kuin alkuperäinen bisnesidea ja siihen luotu brändi. Tai yrityksillä, jotka ovat fuusioituneet ja joilla on näin ollen useampia brändi-identiteettejä ja -ilmeitä. Myös hakeutuminen uusille markkinoille saattaa edellyttää brändi-identiteetin kriittistä uudelleen arvioimista ja mahdollisesti yritysilmeen päivittämistä.

Lisähaasteena startupien ja kasvuyritysten kohdalla on tietenkin budjetin ja ajankäytön niukkuus. Brändikehitykseen ei välttämättä olla valmiita satsaamaan rahaa ja aikaa, jos ei ymmärretä mitä brändityöllä on mahdollista saavuttaa. Meillä on tähänkin ratkaisu! Lue veljeni Jarin tammikuisesta blogista, kuinka brändin kehityskulut voi pilkkoa osiin ja käsitellä investointina tulevaisuuteen.

 

Miksi brändinkehitykseen kannattaa siis panostaa?

Brändityöllä voidaan vaikuttaa yrityksen menestykseen monin tavoin, esimerkiksi kasvattamalla mainetta, tunnettuutta ja kysyntää. Kirkas yritysidentiteetti, selkeä viesti ja vahva, erottuva brändi-ilme ovat tarpeen jo yrityksen alkutaipaleella, jotta yritys tunnistetaan, huomataan ja muistetaan.

Kun yrityksen visuaalinen ilme ja viestit ovat yhdenmukaisia, kokonaisuus on uskottavuutta. Tämä puolestaan auttaa houkuttelemaan rahoittajia, asiakkaita, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Taatusti tarpeellista kaikille yrityksille.

Ota yhteyttä, niin jutellaan siitä, mitä voimme brändisi eteen tehdä!

 

 

Tuloksellisen markkinoinnin käynnistyspaketti

Lataa esite >

Kirkas yritysidentiteetti, selkeä viesti ja vahva, erottuva brändi-ilme ovat tarpeen, jotta yritys huomataan ja muistetaan.