<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

13.04.2022

Ketteryys ei ole vain toimintamalli; meille se on asenne

Ketteryydestä on puhuttu paljon niin työelämässä kuin bisnespuolella, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Se mitä softamaailmassa kutsutaan nimellä ”ketterä kehitys” ei täysin vastaa siihen, miten me markkinoinnin parissa ketteryyttä lähestymme, joten puretaanpa asiaa hieman.

Ketteryys toimintamallina

Myös markkinoinnin suunnittelu on yleensä iteratiivista: saadaan briiffi, puretaan briiffi ja tehdään vastabriiffi. Saadaan palautetta, tehdään suunnitelma, tehdään budjettiehdotus. Saadaan palautetta ja mukautetaan suunnitelmaa. Ryhdytään toteuttamaan, otetaan vastaan palautetta, hiotaan toteutusta. Ja niin edelleen.

Julkaisuvalmista toteutusta me harvoin pyrimme kertarykäisyllä synnyttämään, sen sijaan myös meillä suora viestintä – tässä tapauksessa asiakkaan ja meidän suunnittelutiimimme välillä – on kriittisen tärkeää. Ja tämän myötä myös nopea muutoksiin reagointi saattaa nousta systemaattista dokumentointia tärkeämpään asemaan.

Ketterissä menetelmissämme on siis sekä eroja että yhdenkaltaisuuksia, mutta kaikkein olennaista on, että meillä Avalonilla ketteryys on pikemminkin arvo ja asenne, kuin ennalta päätetty toimintakehys.

Ketteryys arvona ja asenteena

Ketteryys on nopeutta ja joustavaa toimintaa. Se tarkoittaa, että me Avalonilla emme ole sitoutuneet tiettyihin käytäntöihin ja prosesseihin, vaikka projektinhallinta niistä hyötyisikin. Me teemme hommat mieluummin asiakkaan ehdoilla.

Kun asiakkaalla on kiire, ryhdymme tuumasta toimeen ja etenemme suunnittelusta tuotantoon sujuvasti, joskus jo ennen kuin muste sopimuspaperissa on kuivunut. Tarkoitushan on ennen kaikkea auttaa asiakasta. Ja se edellyttää, että luotamme asiakkaisiimme. Siihenkin, ettei laskutusvaiheessa aleta vääntämään jokaisesta kuluerästä ihan vain tinkaamisen ilosta.

Toistaiseksi emme ole joutuneet pahasti pettymään. Mutta totta kai otamme tarvittaessa opiksemme, jos asiakkaalle uhkaa kehittyy tavaksi tilata etuviistoon ja vetää liinat kiinni siinä vaiheessa, kun me olemme hoitaneet oman osuutemme. 

Esimerkki äärimmilleen viedystä ketteryydestä ja luottamuksesta

Meillä on jopa sellaisia asiakkaita, jotka eivät lainkaan briiffaa suunnittelutiimiä toimeksiantoihin. He saattavat kertoa minulle, millainen tarve on tunnistettu ja missä markkinassa, ja joskus jopa sen, missä budjettiraameissa voidaan liikkua. Mutta markkinointitoimenpiteiden ideointi ja suunnittelu jää tiimin ratkaistavaksi.

Minusta tämä kertoo äärimmäisestä luottamuksesta. Asiakas tietää saavansa meiltä ratkaisuehdotuksen, ja ehkä jotain aivan uutta ja erilaista kuin mihin hän olisi itse päätynyt. Kyse ei siis ole viitsimättömyydestä, vaan avarakatseista heittäytymistä – ja siitä minä pidän!

On totta, että tämä edellyttää meidän suunnittelutiimiltämme paljon kokemusta ja näkemyksellisyyttä. On itsenäisesti perehdyttävä asiakkaan liiketoimintaan, aiempiin kampanjatoteutuksiin sekä niiden tuloksiin. Myös tekijöiltä edellytetään sitä samaa luottamusta, sillä he eivät välttämättä saa asiakkaalta sen enempää palautettakaan. Joko suunnitelma on hyvä ja se menee tuotantoon tai siihen ei koskaan palata. Kampanjatulokset kertovat tällöin totuuden, sen kuinka tiimi onnistui ja jatkuuko yhteistyö.

Ketteryys kantaa ja tuottaa tulosta

Kuvailemani esimerkki voi kuulostaa aika äärimmäiseltä ihmisille, joille suunnitelmallisuus ja ennakkovarautuminen on kaikki kaikessa. On meillä tallaisiakin, suunnitelmallisia, kurinalaisia asiakkaita, ja ihania ovatkin! Mutta kyllä viime vuosina on selvästi menty kiihtyvällä vauhdilla kohti vapaamuotoisempia toiminta- ja sopimusmalleja.

Nykymaailmassa, kun muutokset ovat jatkuvia, ehkäpä liiallinen ennakkosuunnittelu ei ole ainoastaan hankalaa ja aikaa vievää, vaan jopa toiminnalle haitallista. Siis siinä tapauksessa, jos kerran tehdyistä suunnitelmista ei osatakaan tarvittaessa joustaa ja muuttaa suuntaa lennossa!

Ja ehkä vähitellen on aika luopua tarkoista vuosikelloista ja panostaa enemmän siihen, että strategiset linjaukset ovat selkeät ja kaikkien tiedossa. Kun tiedetään tavoitepositio, markkinoinnin kohderyhmät ja loppuasiakkaiden tarpeet, ei nopeastikaan toteutettu kampanja päädy puihin.

Kaipaatko ketterää kumppania markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen? Täällä me olemme, laita viestiä!