<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

16.09.2022

Onko somen markkinointibudjettisi optimaalinen?

Sitä kysymystä on syytä miettiä, jos tavoitteet eivät toteudu tai niiden saavuttaminen sattuu liikaa lompakkoon. On nimittäin erittäin mahdollista, ettei markkinointibudjettisi ole riittävän korkealle asetettu ja yksinkertaisesti tuhlaat rahaa.

Data-analyysitoimisto Nielsen julkaisi hiljattain kattavan tutkimuksen, jossa selvitettiin millaisia budjetteja eri maissa käytetään – ja millaisia tuottoprosentteja (ROI) niillä saavutetaan.

Tärkeimmät huomiot tutkimuksesta:

  • Globaalisti noin puolet yrityksistä ei käytä riittävästi rahaa mediabudjettiin.
  • Ylimitoitettu markkinointibudjetti ei ole niin suuri ongelma kuin alimitoitettu.
  • Alimitoitettu markkinointibudjetti on valloillaan oleva trendi.

Himmailu ei ole aina taloudellisin ajotapa - kasvattamalla budjettiasi kasvatat ROI %

Sijoitettujen markkinointieurojen tuottoprosentti voi olla alhainen, koska valittuun yksittäiseen kanavaan ei ole käytetty tarpeeksi mediabudjettia “läpimurtoa” varten. Siksi on tärkeää havaita mediabudjetin ali-investoinnit, jotta voidaan asettaa sellaiset kanava- ja kampanjakohtaiset budjetit, jotka maksimoivat sijoitetun pääoman tuottoprosentin.

Monien kanavien testaaminen pienillä summilla samaan aikaan ei tuo tuloksia, joita voitaisiin pitää riittävän tarkkoina. Tarkempi yksilöllinen kanavakohtainen budjetin optimointi ja testaus voisi tutkimuksen mukaan nostaa markkinointieurojen tuottoprosenttia yli 50 %. Budjetin nostaminen ei tarkoita automaattisesti sitä, että tuhlaisit markkinointieuroja taivaan tuuliin.

 

Tangoon tarvitaan kaksi - optimoi lyhyen ja pitkän aikavälin strategiasi

Perusteellinen analyysi on tärkeää, kun lähdetään miettimään ja tunnistamaan markkinointikampanjoista kohtia joissa voitaisiin parantaa tuloksia.

Yritykset ovat usein liian keskittyneitä lyhyen aikavälin tuloksiin:

  • Harkinta- ja tietoisuusvaiheen tulokset jäävät alhaisiksi, koska yritykset keskittyvät liiaksi heti saataviin konversioihin.
  • Lyhyen aikavälin tulokset heikkenevät, jos et keskity myös brändinrakennukseen.
  • Harkinta- ja tietoisuusvaiheen kampanjoista nipistäminen heikentää tulevaisuuden liidien saamista huomattavasti.

Miten löytää heikoin lenkki?

  • Valitse itsellesi sopivin tavoite ja analysoi nykyisten kanavien tehokkuutta joko brändin rakentamisen tai lyhyen aikavälin kampanjoiden näkökulmasta.
  • Kun olet löytänyt kanavat, jotka menestyvät huonosti valitsemassasi tavoitteessa, niin pohdi dataan pohjautuen voisiko kampanjamuutoksia tekemällä saada kyseinen kanava toimimaan yhtä hyvin kuin muutkin.
  • Ennen kuin hylkäät huonosti toimivan kanavan ja lasket sen painoarvoa, niin mittaa kanavan tehokkuus myös muiden tavoitteidesi osalta. Tällä varmistetaan, ettet alihyödynnä kanavaa, joka on kriittinen jokin toisen asettamasi tavoitteen saavuttamiseksi.

Huomioithan, että tavoitteesi voivat muuttua ajan myötä ja markkinointikampanjoiden tulee kehittyä vastaavasti mukana. Kiinnostuksen herättämisestä käteltyyn kauppaan ja siitä eteenpäin johtava asiakaspolku on jatkuvasti testattava ja kehitettävä prosessi. Matkan varrella sattuu huomattavasti vähemmän virheitä, kun sinulla on oikeat markkinointityökalut ja -kumppani mukana.

 

Teesit tulevaan - mitä kannattaa painaa mieleen

Lopuksi vielä yhteenvetona ajatuksia, joita kannattaa peilata omiin markkinointikampanjoihin.

Alimitoitettu markkinointibudjetti on suurempi ongelma kuin ylimitoitettu. Globaalisti n. puolet yrityksistä ei käytä riittävästi rahaa mediabudjettiin ja oikeaoppinen markkinointieurojen allokointi ja lisäys voisi nostaa tuottoprosenttia yli 50 %. Budjettien leikkaamisen sijaan varmista, että sijoitat oikean summan sellaisiin kanaviin, jotka toimivat parhaiten tavoitteidesi saavuttamiseksi.

Oikeissa kanavissa ja oikeilla strategioilla. On mitattava sekä brändi- että myyntivaikutukset per kanava, jotta voidaan tarkastella sitä mikä kanava toimii parhaiten ja mihin tavoitteeseen.

Kattavuus on myynnin varhainen indikaattori. Kampanjat, jotka herättävät kiinnostusta ja saavat reilun kattavuuden, tuottivat korkeamman sijoitetun pääoman tuottoprosentin. Muista siis lisätä yleisön määrää "funnelin yläpäähän".

Uskalla uudistua, voit yllättyä. Suosittelen vahvasti varaamaan budjetista osan myös uusien kanavien testaamista varten. Esimerkkeinä podcast-mainokset, vaikuttajamarkkinointi tai muu brändätty sisältö. Sen lisäksi että uudet kanavat voivat tuoda aivan uusia asiakkaita, niin ne myös tukevat muistijäljen syntymistä, kun yritys/palvelu tulee vastaan useassa eri kanavassa.

 

Ennen kaikkea kyse on kokonaisuudesta ja sen hallinnasta. Jos tarvitset siihen apuja, niin laita meille viestiä!

 

Psst.. sinua saataisi kiinnostaa lisälukemisena artikkelimme siitä kuinka vahva ja erottuva brändi-identiteetti voi ratkaista kasvuyrityksen kohtalon tai miten ilman markkinointia ei myynti vedä.