<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

Case Canon

Yli viisitoista vuotta markkinointiviestinnän kumppanina 

Suunnittelemme vuosittain lukuisia erilaisia markkinointi-, myynti- ja tuotelanseerauskampanjoita sekä verkko- ja livetapahtumia kuluttaja- ja yritysmyynnin sekä jälleenmyyntiverkoston tarpeisiin Suomeen, Pohjoismaihin ja Baltiaan.

Suunnittelun ja toteutuksen lisäksi vastaamme mm. digikanavien hallinnasta ja analytiikasta, tavoiteasetannasta sekä tulosten raportoinnista.

Avalonin ja Canonin markkinoinnin kumppanuus on jatkunut jo yli 15 vuotta!