<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

14.12.2021

Asiakkaamme Kuva Space on maapallomme tulevaisuuden kannalta yksi lupaavimmista startupeista

Todelliset visionäärit eivät vain voivottele maapallon tilaa ja ihmiskunnan kohtaloa – he näkevät haasteissa myös liiketoimintamahdollisuuksia! Jotta ilmastonmuutos, nälänhätä ja saasteongelmat selätetään, tulee yritysten toimia osana ratkaisua, sillä mikään ei ole yhtä tehokas muutosdraiveri kuin raha.

Kymmenen ongelmaa ja kymmenen suomalaista startupia

Perinteisesti medioilla on tapana arvioida startupeja kansainvälisten kasvu- ja tuottomahdollisuuksien perusteella. Kerrankin astelema murrettiin, kun HS Visio listasi kymmenen mullistavaa suomalaista teknologiastartupia, joilla on mahdollisuudet ratkoa maapallon ja ihmiskunnan akuuteimmat ongelmat.

Kestävämpi tulevaisuus kiinnostaa median lisäksi suurinta osaa meistä yksilötasolla ja yhä enenevässä määrin myös pääomasijoittajia. Eikä turhaan, sillä liiketoimintamalli on yleensä toimiva, jos yrityksellä on tarjota uniikki ratkaisu laajalti tunnistettuun tai merkittävään ongelmaan. Mikäli yrityksen kehittämä ratkaisu on vielä kaupallistettavissa, on kysyntä ja markkinat valmiina, eikä menestyksen tiellä ole kuin aika ja halu pistää hösseliksi. 

Kuva Space ratkoo ilmastonmuutoksen vaikutuksia maatalouteen

Väestönkasvu ei näytä merkkejä pysähtymisestä, joten ruoan määrän tarve kasvaa alati. Mutta ilmastonmuutos hankaloittaa maatalouteen perustuvaa ruoantuotantoa monilla alueilla jo nyt. Nykyiset viljelymenetelmät ovat lisäksi tehottomia – jopa tuhoisia – ilmastolle.

Useampi startup on päätynyt kehittämään tavanomaisesta poikkeavia ruoantuotantomenetelmiä, esimerkkeinä HS Vision listaama solumaatalouteen ja biotekniseen ruoantuotantoon keskittyvä eniferBio ja uutta proteiinia kehittävä Solar Foods.

Kuva Space lähestyy ongelmaa eri vinkkelistä. Yhtiö kehittää datapalvelua maapallon bioresursseista ja niiden päivittäisestä käytöstä.

Kestävämpää maanviljelyä satelliittidatan avulla

Vuonna 2016 perustettu Kuva Space (entinen Reaktor Space Lab) on kehittänyt nanosatelliittiparveen ja erikoiskamerateknologiaan perustuvan ratkaisun, joka kerää tietoa ja  tuottaa sen pohjalta suosituksia viljelyolosuhteiden optimoimiseksi. Satelliittidatan avulla on mahdollista saavuttaa tuottavampi sato niukemmalla maankäytöllä, samalla biologista monimuotoisuutta vaalien.

Yhtiö on rakentanut ja laukaissut jo kolme satelliittia. Tällä hetkellä yhtiö on kaupallistamassa teknologiaansa ja rakentamassa lisää satelliitteja lokakuun alussa keräämänsä 4,2 miljoonan euron rahoituksen voimin.

Ja me avalonilaiset olemme muuten vastuussa Kuva Spacen brändiuudistuksesta ja visuaalisesta ilmeestä sekä verkkosivuston suunnittelusta.

Tieto on valtaa

Vaikka uusiin teknologioihin, kuten tekoälyyn ja koneoppimiseen, on jo pitkään liittynyt paljon odotuksia ja ehkä hiukan turhaakin hypeä, voi niihin pohjautuvilla sovelluksilla olla merkittävä rooli maapallon ongelmien ratkaisemisessa.

Onhan yleisesti jo tunnistettu ja todennettu, että tiedon analysoiminen auttaa toimimaan viisaammin kaikilla liike-elämän osa-alueilla niin maataloudessa, ruokateollisuudessa kuin markkinoinnissakin.

Me luotamme dataan ja niin luottavat monet asiakkaistammekin, onneksi!

 

Jos sinä tai yrityksesi tarvitsette apua brändin uudistamisessa ja kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamisessa; ota yhteyttä!