<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

27.09.2023

Käyttäjälähtöinen palvelukehitys nojaa asiakastarpeiden syvälliseen kartoittamiseen

Mikko Nirhamo

Käyttäjälähtöisen digipalvelun ytimessä on syvällinen asiakasymmärrys eli kokonaisvaltainen näkemys asiakkaan tarpeista, tavoitteista ja ongelmista ja siitä, miten asiakasta parhaiten autetaan. Asiakasymmärryksen kartuttamisen tulisi olla jokaisen yrityksen prioriteettilistan kärjessä.

Tässä blogissa kerron, miten me voimme auttaa sinua kartuttamaan kokonaisvaltaista asiakasymmärrystä yhdistämällä dataa ja palvelumuotoilun metodeja, ja mitä hyötyä siitä sinulle on.

Syvällinen asiakasymmärrys saadaan yhdistämällä käyttäjädataa ja laadullista
asiakastutkimusta

Monipuolinen asiakasdata ja sitä tuottava dataekosysteemi on yksi asiakasymmärryksen kasvattamisen kulmakivistä ja avain digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseen. Se ei kuitenkaan yksinään riitä, jos haluat ymmärtää asiakkaidesi tarpeita syvällisesti ja vastata niihin paremmin kuin kilpailijasi ­– rinnalle tarvitaan muotoiluosaamista, erityisesti laadullista käyttäjätutkimusta.

Digitaalisten palveluiden ja älykkään asiakaskokemuksen kehittämisessä data ja laadullinen tutkimus kulkevat käsi kädessä, ja molempia tarvitaan täydentämään toista.

Kun kyseessä on olemassa oleva palvelu, data kertoo, miten asiakkaat digitaalista palvelua käyttävät ja mitä he todellisuudessa tekevät palvelun sisällä navigoidessaan. Sitä ennen – ja sen ohella ­­– tarvitaan monipuolista, laadullista käyttäjätutkimusta, jotta voidaan ymmärtää asiakkaan tarpeita ja motiiveja. Tutkimuksen tekemiseen voimme hyödyntää eri keinoja, kuten havainnointi, syvähaastattelut ja erilaiset luotaimet.

Data siis paljastaa, miten käyttäjät toimivat. Mutta palvelumuotoilu auttaa selittämään miksi, jotta voidaan myös ehdottaa, mitä muuta palvelun käyttökokemuksen kehittäminen kaipaa.

Asiakasymmärrys on digitaalisen palvelukehityksen kompassi

Yhdessä data, analytiikka ja palvelumuotoilun laadulliset tutkimusmetodit ovat avain kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen rakentamiseen. Kun kova data yhdistetään laadulliseen käyttäjätutkimukseen, pystytään asiakkaiden käyttäytymistä ja motivaatiota ymmärtää parhaiten.

Käyttäjätutkimus voi paljastaa, miksi käyttäjät käyttäytyvät tietyllä tavalla tai miksi palvelu ei resonoi kohderyhmässään. Näin palvelua pystytään myös kehittää vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeisiin.

Datan ja palvelumuotoilun yhdistäminen auttaa fokusoimaan tuote- ja palvelukehitystä sekä markkinoinnin toimenpiteitä. Kun teemme oikeita asioita oikeaan aikaan, investointien riskit pienenevät ja tuotekehityksestä tulee entistä kustannustehokkaampaa.

Kun ymmärrämme asiakkaidesi käyttäytymistä ja motiiveja, pystymme vastaamaan heidän tarpeisiinsa, jopa juuri oikealla hetkellä, ja rakentamaan vaikuttavia asiakaskokemuksia. Tyytyväinen asiakas on uskollinen asiakas ja parhaassa tapauksessa myös viestinviejä, joka levittää palvelusi ilosanomaa ympärilleen.

Avalon on apunasi asiakasymmärryksen kasvattamisessa ja käyttäjälähtöisessä palvelukehityksessä

Avalonilla yhdistyy vahva asiantuntijuus palvelumuotoilusta, data- ja automaatioekosysteemin kehittämisestä sekä älykkäiden asiakaskokemuksien kokonaisvaltaisesta rakentamisesta. Autamme sinua rakentamaan käyttäjälähtöisiä digitaalisia palveluita, jotka muodostavat vahvan pohjan ilahduttaville asiakaskokemuksille.

Haluatko jutella tarkemmin siitä, miten Avalonin osaaminen voidaan valjastaa avuksi yrityksesi tuottamien asiakaskokemusten pitkäjänteisessä kehittämisessä?

Soita, laita meiliä tai täytä yhteydenottolomake, niin mietitään yhdessä toimiva ratkaisu liiketoimintasi tarpeisiin.

 

Kun teemme oikeita asioita oikeaan aikaan, investointien riskit pienenevät