<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

18.10.2023

Liiketoiminnan digitalisoi­minen on mahdollisuuk­sien lähde datan hyödyntämisestä ekosysteemien rakentamiseen

Jari Laakso

Avalonin myynti- ja markkinointijohtaja Jari Laakso on Avalonin perustaja, entinen omistaja sekä aktiivinen hallitusammattilainen. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus liiketoiminnan digitalisoimisesta ja asiakaskokemuksen kehittämisestä. Kysyimme häneltä, mikä aiheessa kiehtoo kaikkien näiden vuosien jälkeenkin.

Mikä tekee liiketoiminnan digitalisoimisesta mielestäsi erityisen mielenkiintoista?

– Kaikkein eniten minua kiehtovat hyödyntämättömät mahdollisuudet! Liiketoiminnan digitalisoiminen mahdollistaa ennen kaikkea tehokkuuden lisäämisen ja sen sijaan, että keskitytään uusimaan yksittäisiä sorveja tai edes kokonaisia tuotantolinjoja, olisi paljon tärkeämpää käynnistää digitalisointiprosessi.


– Kaikissa yrityksissä ei vielä ymmärretä sitä muutosvoimaa, jonka liiketoiminnan digitalisoiminen tuo. Aihealue pitäisi nähdä uusina mahdollisuuksina eikä suinkaan keskittyä haasteisiin. Ja haasteita kohdatessa on hankittava apua, ei ummistettava silmiään!

– Digitalisaatio avaa myös uusia mahdollisuuksia aivan kaikilla aloilla. Suomalaisessa teollisuudessa etenkin on aika siirtyä tuotantolähtöisyydestä asiakaskeskeisyyteen. Ja se edellyttää, että omistajaohjaus, hallitustyöskentely ja operatiivinen johtaminen keskittyy kokonaisuuden kehittämiseen: koko toimintaympäristö tulee rakentaa asiakkaiden, ei tuotannon, tarpeiden ympärille.

Kuinka kauan olet työskennellyt liiketoiminnan digitalisoimisen parissa?

– Voidaan karkeasti sanoa, että tässä on nyt neljännesvuosisata liiketoiminnan digitalisoimista takana. Avalon toimi Internetissä jo vuoden 1996 alussa. Alkuun keskityimme oman liiketoiminnan ja tarjoaman digitalisoimiseen: kehitimme erilaisia tuotteistettavia digitaalisia palvelualustoja asiakkaiden tarpeisiin.

– 2000-luvulla päästiin vahvemmin mukaan myös asiakasliiketoiminnan kehitykseen. Ja siellä on tosiaan päästy mukaan moneen varsin kiehtovaan kehityshankkeeseen.

Voitko esimerkkien kautta avata millaisia hankkeita asiakkaiden liiketoiminnan digitalisoimisesta on kummunnut?

– Yksi pitkäkestoisimmista hankkeista on Levin digitalisaatio, jossa pääsimme näköalapaikalle koko matkailualan digitaaliseen muutokseen. Avalonin ja Levin yhteistyö on käynnistynyt vuonna 1999. Harva muistelee lämmöllä aikaa ennen digitaalisia alustoja, jotka keräävät kaikki vaihtoehdot yhteen, jotta niitä on helppo vertailla.

– Esimerkiksi vuonna 2012, me autoimme kehittämään yhteismarkkinointimallin koko Levin alueen matkailutoimijoille. Kyseessä oli valtava murros tavassa toimia ja viestiä palveluista kuluttajille. Piirsimme auki, mistä aluemarkkinoinnin ekosysteemi rakentuu ja miten mahdollistamme datan hyödyntämisen alueen eri toimijoiden kesken. Tuolloin täysin uudenlaisen ekosysteemiajattelun taustalla oli tietenkin keskitetty CRM-alusta ja jaettu asiakastieto.

– Olemme uudistaneet Levi Ski Resortin verkkosivuston ainakin neljään kertaan, auttaneet edistämään liiketoiminnan kaupallista puolta ja mahdollistaneet uusia ansaintamuotoja. Vuonna 2018 autoimme rakentamaan rinneyhtiön palveluista ja teknologioista keskitetyn digitaalisen kokonaisuuden, jossa yhdistyvät verkkokaupparatkaisu, verkkosivusto, mobiiliapplikaatio ja alueella sekä toimipisteissä olevien infotaulujen hallinta.

– Sitten on puunjalostusyhtiö Pölkky, joka halusi hyödyntää digitalisaatiota kattavasti kokonaisvaltaisessa toimintansa uudistamisessa. Kun useat eri yhtiöt päätettiin sulauttaa yhteen, me auditoimme ensin brändiin, viestintään, markkinointiin, digialustoihin ja digitaalisiin kanaviin liittyvät osa-alueet Yksi Pölkky -ajatusmallin kirkastamiseksi. Sitten autoimme kehittämään kaikille yhteisen toimintamallin ja digitaalisen toimintaympäristön. Konseptoimme myös verkkokaupparatkaisua ja mobiiliympäristön sisäisen viestinnän tarpeisiin sekä kansainväliseksi asiakaspalvelukanavaksi. Taustalla toimii idea reaaliaikaisesta asiakaspalvelupolusta jälleenmyyjän ja tavarantoimittajan välillä.

– Ekosysteemiajattelu on ollut vahvasti läsnä myös vuodesta 1994 jatkuneessa Digipolis-kumppanuudessamme. Kyseessä on alueorganisaatio, joka tuo erilaisia paikallisia yrityksiä, toimijoita ja hankkeita yhteen. Mukana ovat mm. BusinessKemi ja Kiertotalouskeskus. Suunnittelimme ja toteutimme yhteistoimintaa tukevan digitaalisen viestintäkanavan, kun 20 vuotta tehtävää ajanut printtijulkaisu päätettiin lakkauttaa.

Miksi liiketoiminnan digitalisoiminen on ajankohtaista kaikille yrityksille ja organisaatioille?

– Ei ole olemassa yhtään yritystä tai organisaatiota, joka ei joutuisi jatkuvasti miettimään toimintansa tehokkuuteen liittyviä asioita sekä olemassaolonsa edellytyksiä nyt ja tulevaisuudessa. Uhka siitä, että jokin kilpailija alkaa hyödyntää digitalisaatiota tavalla, joka mullistaa koko alan, on jatkuva. Eikö kannattaisi itse pyrkiä olemaan edelläkävijä, jonka asema on niin vahva, että sitä ei voi hevillä horjuttaa?

– Digitalisoitumisen myötä ei monessakaan bisneksessä maarajat toimi enää liiketoiminnan rajoittimina. Kasvu ja kansainvälistyminen ei enää edellytä monimutkaista ja vuosien mittaista etabloitumista tiettyyn maahan tai alueeseen; kauppaa voi usein käydä yli rajojen ihan Suomestakin käsin.

Paitsi tehokuutta, mitä liiketoiminnan digitalisoimisen avulla voi oikeastaan saavuttaa?

– Yritykset voivat jopa muuttaa maailmaa, mullistaa toimialoja ja muokata kuluttajakäyttäytymistä ja -odotuksia pysyvästi! Kun liiketoimintaa digitalisoi ja kehittää asiakaslähtöisestä näkökulmasta käsin, alkaa toiminta vaivihkaa muuttua. Mutta muutos on pysyvä ja kestävällä pohjalla.

– Kaikkihan tietävät jo, että nykyiseen kilpailuasetelmaan voi tulla muutos ”yhdessä yössä”. Tämä edellyttää muutosvalmiutta, ketteryyttä ja innovointikykyä. Ja niitä se digitalisointi ja asiakaskeskeinen, kokonaisvaltainen ajattelumalli vahvistavat.

Jos sinulle heräsi ajatuksia tai kysymyksiä, ota reippaasti yhteyttä Jariin tai buukkaa keskustelutuokio, vaikka heti.

 

Lisää luettavaa aiheesta

 

Käyttäjälähtöinen palvelukehitys nojaa asiakastarpeiden syvälliseen kartoittamiseen | Mikko Nirhamo | 27.09.2023

Tekoäly kasvumarkkinoinnissa ja älykkään asiakaskokemuksen kehittämisessä | Pete Laakso | 21.06.2023

Asiakaskokemuksen kehittäminen on koko firman yhteinen tehtävä | Niko Grandell | 08.06.2023

 

Data- ja automaatioekosysteemi

Lataa esite >

Käyttäjälähtöinen palvelukehitys on loistava keino varmistaa kestävä kehitys ja palveluiden pitkäkestoisuus.