<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

Case Pölkky Lumi

Erottuva tuotebrändi luksustason eläinkuivikkeelle matkalla kansainvälisille markkinoille

Kun Pölkky Oy kehitti maailmanluokan luksustason eläinkuiviketuotteen tuotantonsa sivuvirroista, tarvittiin uudelle tuotteelle sen arvoinen tuotebrändi. Asiakkaalle jo ennestään tuttu Avalonin luova tiimi tarttui haasteeseen ja valjasti AI-työkalut avukseen tähän monipuoliseen projektiin.

Asiakkaamme Pölkky Oy, pitkän linjan puutavaratuottaja, halusi luoda uudelle tuoteperheelleen markkinasta erottuvan brändin. Kyseinen tuote eroaa heidän perinteisestä tuotetarjoamastaan merkittävästi sekä tuotteen käyttötarkoituksen että kohderyhmän osalta, joten myös tuotebrändin kanssa päästiin luomaan jotain täysin uutta.

Tekoäly luovan suunnittelun tukena

Tuotteen brändin luovaa konseptia rakentamassa ja lanseerausta suunnittelemassa Avalonilta oli kolmihenkinen luova tiimi, joka käytti työssä sparrailuapuna ChatGPT:n AI-palvelua. Tekoälyä hyödynnettiin mm. kilpailija-analyysiin tunnistamaan eri tuotteiden väliset yhteneväisyydet ja eroavaisuudet, luomaan variaatioita erilaisista brändinimistä, sekä tuottamaan esimerkkejä brändimateriaalien teksteistä halutulla äänensävyllä ja tekstityylillä. Tekoälyn kyky käsitellä laajoja tietomassoja, yhdessä ihmisten luovuuden kanssa, luovat synergiaa, josta syntyy entistä laadukkaammat tuotokset.

Tuloksena houkutteleva, tarinallinen ja vakuuttava tuotebrändi valmiina kansainväliseen menestykseen

Brändin visuaalinen ilme kertoo Pölkyn kilpailuetuja korostavaa tarinaa puhtaasta pohjoisen luonnosta. Brändin tarina saattelee asiakkaan raikkaaseen Lapin luontoon, josta korkealuokkainen ja puhdas raaka-aine on lähtöisin.

Tehokkaasti eteenpäin viety brändäysprojekti oli myös asiakkaallemme mieluinen kokemus. Kokonaisuus sisälsi brändinimen ja tuotenimien variaatiot, brändin visuaalisen ilmeen sisältäen niin tuotelogot kuin brändimielikuvaa tukevaa kuvamateriaaliakin, tuotepakkausten suunnittelun, tuotteen oman sivustokokonaisuuden, esitemateriaalit sekä mainosmateriaaleja eri kanaviin. Brändäysprojektia vietiin eteenpäin saman aikaisesti, kun kyseistä tuotetta valmistava tehdasinvestointi lähestyi käyttöönottoa, jotta oltiin kaikin puolin valmiita lanseeraushetkellä.

Kokemukseni mukaan uuden brändin tai brändielementtien luominen voi toisinaan olla hidasta ja vaivalloista, mutta tämä projekti lähti etenemään alusta lähtien oikeaan suuntaan, ja saimme luotua toiveemme mukaisen brändin nopeasti, vain muutaman iteraatiokierroksen jälkeen. Avalonin tiimi onnistui tuomaan projektiin mukaan, osaksi tekoälyn avulla, mielenkiintoisia ajatuksia ja ehdotuksia, joita ei itselleni olisi tullut mieleen. Kaiken kaikkiaan olemme hyvin tyytyväisiä lopputulokseen ja Avalonin työhön.”

Ville Liimola, myyntipäällikkö, Pölkky Oy

 

 

Lisää luettavaa

Brändinrakennus

Lue lisää brändinrakennuksesta >