<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

Case Metsä Fibre

Miljardiluokan rakennushankkeen sisäinen viestintä modernilla tavalla

Avalon esitteli Metsä Groupiin kuuluvalle Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan hanketyöryhmälle idean työmaan sisäisen viestinnän sovelluksesta, joka tarjoaisi tehokkaan viestintäkanavan koko projektihenkilöstölle valtavan rakennusprojektin aikana.

Mobiilisovelluksen sisältöjen hallinta tehtiin mahdollisimman helpoksi HubSpot- markkinoinnin automaatiojärjestelmää hyödyntäen. Näin saatiin varmistettua myös tietoturva ja tuotettua käyttäjäanalytiikkaa.

Lisäksi Avalon vastasi sovelluksen käyttöönottovaiheen lanseerauskampanjan sisällöistä, niin visuaalisen suunnittelun kuin viestinkin osalta.

 

Tutustu Metsäppi-sovelluksen taustoihin tarkemmin lukemalla artikkelimme.

”Idea mobiilisovelluksesta oli uudenlaista ajattelua työmaan sisäisen viestinnän toteuttamiseksi.”

– Henri Saloranta/Minna Pirnes, Metsä Fibren viestintä