<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

21.03.2024

Opas älykkään asiakaskokemuksen tuottamiseen

Älykäs asiakaskokemus – Mitä, miksi ja miten?

Asiakaskokemuksesta on kehittynyt tärkeä kilpailutekijä eri alojen yrityksille. Sen avulla on mahdollista erottautua muista, hurmata asiakkaita ja syventää asiakassuhteita.

Kyse ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaisesta hankkeesta, vaan vaatii pitkäaikaista ja systemaattista panostusta koko yritykseltä: johdosta asiakaspalveluun ja myyntiin.

Avalon on asiakaslähtöisen liiketoiminnan kiihdyttäjä jo 30 vuoden kokemuksella. Olemme tuottaneet aiheesta lukuisia artikkeleita, esitteitä ja videoita sekä järjestäneet jopa webinaarin. Nyt keräsimme keskeiset perusteet yksiin kansiin.

Lataa CX-opas ja inspiroidu

Lataamalla asiakaskokemuksen kehittämistä koskevan oppaamme pääset kätevästi perehtymään siihen, kuinka panostukset CX:ään johtavat liiketoimintasi uuteen kukoistukseen edistäen mm. asiakastyytyväisyyttä, -pysyvyyttä, sisäistä tehokuutta ja työntekijäkokemusta.

Oppaamme tarkoitus on auttaa sinua huomioimaan yrityksesi yksilölliset kehitystarpeet ja resurssinäkökulmat. Saat myös konkreettisia vinkkejä siihen, kuinka CX:ää kannattaa lähestyä rakentamalla ensin selkeä visio ja pilkkomalla kokonaisuus pienempiin, hallittavampiin hankekokonaisuuksiin.

Lataa CX-opas!

CX-oppaan sisältö

Oppaamme koostuu seuraavista osa-alueista:

  1. Mitä älykäs asiakaskokemus oikeastaan tarkoittaa
  2. Miksi asiakaskokemuksen kehittämiseen kannattaa panostaa
  3. Mitä panostaminen asiakaskokemuksen kehittämiseen edellyttää
  4. Millainen taustakoneisto auttaa asiakasdatan hallinnassa ja hyödyntämisessä
  5. Millä eväillä asiakaskokemuksen kehittämisessä pääsee liikkeelle

Haluatko jutella
lisää asiakas­kokemuksen kehittä­misestä?

Jos sinulle heräsi kysyttävää tai tiedät jo olevasi valmis kokonaisvaltaiselle muutosmatkalle, ole yhteydessä meihin! Voit soitella tai varata suoraan ajan kalenteristani.

Asiakaskokemuksen kehittäminen nivoo yhteen useat kehityshankkeet digitalisoitumisesta toiminnan tehostamiseen ja työntekijäkokemuksen edistämiseen. Samalla se antaa yrityksen strategiselle kehittämiselle selkeän suunnan ja tavoitteen.