<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

13.11.2023

Esittelyssä Avalonin kansainvälisen kasvun -tiimi

Esittelyssä Avalonin kansainvälisen kasvun -tiim

Olemme perustaneet syksyn 2023 aikana Avalonille huippuasiantuntijoista koostuvan tiimin, jonka tehtävänä on tukea asiakkaidemme kansainvälistymis- ja kasvutavoitteita.

Kansainvälisen kasvun -tiimimme tarjoaa monipuolista tukea mm. viennin käynnistämiselle ja kasvattamiselle, tuotekehityksen ja tuotannon lokalisoimiselle sekä kysynnän luonnille uusilla markkina-alueilla.

Avalonin perinteiseen tarjoamaan kuuluvat markkinointi ja brändinrakennus sekä Digiaan yhdistymisen kautta entisestään vahvistunut liiketoiminta- ja teknologiaosaaminen tekevät meistä vaikuttavan kumppanien myös esimerkiksi keskieurooppalaisille yrityksille, jotka haluavat ottaa haltuun Pohjoismaiden ja Baltian markkinat.

Jari Laakso

Avalonin myynti- ja markkinointijohtaja Jari on avainroolissa kansainvälistymiskuvioissa, uusien asiakassuhteiden synnyttämisessä ja vauhdittamisessa. CX-lähettiläänä Jari myös varmistaa, että asiakaskokemuksen kehittäminen kulkee käsi kädessä asiakkaidemme kansainvälisen kasvun rinnalla.

Jarin pitkä ura markkinointitoimiston johdossa on toiminut näköalapaikkana kansainväliseen markkinaan. Hän on ollut mukana vientimarkkinoinnissa jo yli 30 vuotta. Hän on aikanaan suorittanut Fintran vientipäällikkö-koulutuksen.

Jari on myös avainhenkilö kotimaisen ja kansainvälisen kumppaniverkostomme rakentamisessa. Avalon on yli viidentoista vuoden aikana rakentanut kattavan kontaktiverkoston, jonka ansiosta voimme tukea asiakkaidemme kansainvälistymistavoitteita kaikkialla maailmassa. 

Pete Laakso 

Avalonin johtajana Petellä on pitkään ollut keskeinen rooli isojen, kansainvälisessä kentässä toimivien asiakkuuksien johtamisessa, joissa Avalon on tukenut liiketoiminnan laajentamista uusille markkina-alueille rakentamalla brändien tunnettuutta ja luomalla kysyntää asiakkaidemme tuotteille ja palveluille. Peten viimeaikaiset kokemukset kansainvälisen kaupankäynnin tukemisesta ja markkinoinnista yltää Pohjoismaista Baltiaan, Keski-Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Pete vastaa myös yhteistyöstä ja synergiahankkeista emoyhtiöömme Digiaan liitännäisten data- ja business intelligence -konsulttiyhtiöiden Top of Mindsin ja Climberin kanssa.

Kristina Lindfors

Kokeneena digitaalisen liiketoiminnan konsulttina ja strategina Tintti osallistuu kv-tiimissä pre sales -konseptointiin sekä asiakkaidemme liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen niin kansainvälistymisen, kasvun, asiakaskokemuksen kehittämisen sekä liiketoiminnan digitalisoimisen osalta.

Tintti on opiskellut, työskennellyt ja asunut Englannissa vuosia, minkä lisäksi hän on työskennellyt kansainvälisissä organisaatioissa ja kansainvälisesti toimivien asiakkaiden parissa yli 20 vuotta. Hän on ollut merkittävässä roolissa Avalonin kansainvälisessä kentässä toimivien asiakkuuksien hoidossa. Hänellä on laaja kulttuurillinen ymmärrys Pohjoismaista, useista Keski- ja Etelä-Euroopan maista, Pohjois-Amerikasta sekä Japanista.

Leila Volk

Leila vastaa projektinhallinnasta kansainvälisten asiakkuuksien koko elinkaaren aikana ja osallistuu tiimin kanssa strategia- ja liiketoimintasuunnitteluun. Saksan kaksoiskansalaisuuden myötä Leilalla on saksan kielitaito ja kulttuurintuntemus sisäänrakennettuna, joten hän toimii erityisesti mukana saksankielisissä asiakaskeskusteluissa. Hän työuransa aikana työskennellyt Saksan, Puolan, Englannin sekä Kiinan markkinan parissa.

Leilan vahvuuksina on liiketoimintalähtöisen ajattelun ja luovien ratkaisujen yhdistäminen, myynnillisiä aspekteja unohtamatta. Hänellä on aito kiinnostus asiakkaiden toimialaa, liiketoimintaa, tarpeita sekä tavoitteita kohtaan. Leilalla on hyvä digitaalisten järjestelmien ja alustojen tuntemus, etenkin verkkosivujen ja verkkokauppa-alustojen osalta.

Julius Kokko

Bisnestiimin vetäjänä Julius tuo kansainvälisen kasvun -tiimiin ainutlaatuisen yhdistelmän strategista ajattelua ja on mukana varmistamassa, että prosessit, toimintamallit, projekti- ja asiakasohjaus ovat kunnossa. Julius on opiskellut Alankomaissa digitaalisia liiketoimintakäytäntöjä sekä modernien teknologioiden hyödyntämistä osana tehokkaita liiketoimintaprosesseja.

Kansainvälistymistä tavoittelevissa asiakkuuksissa hän on mukana suunnittelemassa liiketoimintastrategian kaupallista jalkauttamista sekä huolehtimassa, että operatiivinen toiminta on strategialähtöistä.

Mikko Nirhamo

Avalonin muotoilujohtaja Mikko on asunut ja työskennellyt Saksassa 7 vuotta ja looginen lisäys kansainvälisen kasvun -tiimiimme.

Mikko on intohimoinen käyttäjälähtöisen suunnittelun ja innovoinnin puolestapuhuja ja osallistuu tiimissämme uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen sekä uusien palvelujen kehittämishankkeisiin tuoden mukaan asiakas-/käyttäjälähtöisen näkökulman.

 

Kuusihenkisen kansainvälisen kasvun -tiimimme tukena on 35 avalonilaista: liiketoimintakonsulteista, designereihin ja digimarkkinoinnin asiantuntijoihin. Ja taustatukena toimivat vielä Digian 1 400 teknologia-asiantuntijaa.  

 

Lisätietoja:
Jari Laakso, Chief Sales and Marketing Officer
puh. 0400 587 253
jari.laakso@avalon.fi

Tutustu

Huippuasiantuntijoista koostuvan tiimin tehtävänä on tukea asiakkaidemme kansainvälistymis- ja kasvutavoitteita.