<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

21.06.2023

Tekoäly kasvumarkkinoinnissa ja älykkään asiakaskokemuksen kehittämisessä

Kirjoitin aiemmin älykkäästä asiakaskokemuksesta, sen hyötylupauksista sekä edistyneiden teknologioiden ja datan roolista. Nyt tarkastellaan tekoälyn roolia kasvumarkkinoinnissa ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen kehittämisessä.

 

Mikä tekee digimarkkinoinnista kasvumarkkinointia?

Kuten digimarkkinointi yleisesti, kasvumarkkinointikin perustuu systemaattiseen kampanjointiin, jossa hyödynnetään monipuolisesti eri digitaalisia kanavia: sosiaalista mediaa, hakukonenäkyvyyttä ja markkinoinninautomaatiota. Ideana on, että toimenpiteitä optimoidaan jatkuvasti datan avulla.

Kasvumarkkinoinnissa päätavoitteena on myynnin kasvattaminen, lisämyynti ja liidien generointi. Erona siis yleiseen digimarkkinointiin, jossa tavoite voi olla vaikkapa brändimielikuvan kasvattaminen ja tunnettuuden lisääminen.

Kun kasvumarkkinointi suunnitellaan ja toteutetaan oikein, toimenpiteillä voidaan vaikuttaa asiakkaisiin koko heidän ostopolkunsa ajan. Älykäs kasvumarkkinointi tuottaa myynnille jatkuvan virran lämpimiä liidejä samalla kun hoivaa kylmiä liidejä. Jatkuva markkinointi ja oikea-aikainen myynti lisää myyntiä sekä välittömästi uusien asiakkaiden myötä että kasvattamalla jo olemassa olevien asiakkaiden ostoja ja asiakkuuksien arvoa.

Kuulostaa hyvältä. Tähän väliin on todettava, että tämä lähestymistapa vaatii suunnitelmallisuutta, pitkäjänteistä panostusta, laadukkaita sisältöjä sekä älykkäitä työkaluja. 

Tekoälyn rooli kasvumarkkinoinnissa ja dataohjautuvassa myynnissä

Tekoälyllä on merkittävä rooli digitaalisessa markkinoinnissa, ja se avaa nimenomaan lisää kasvumahdollisuuksia, kun se yhdistetään älykkääseen, datavetoiseen myyntityöhön. Tekoälypohjaiset toiminnallisuudet ja työkalut ovat jo lyöneet itsensä läpi sosiaalisen median mainonnassa ja niitä löytyy myös markkinoinninautomaatio- ja asiakastiedonhallintajärjestelmistä.

Erilaisia tekoälytoiminnallisuuksia voidaan hyödyntää jo mm. markkinoinnin kanavavalinnoissa, kampanjoiden kohdeyleisöjen laajentamisessa, sisältöjen luonnissa ja optimoinnissa, toimenpiteiden aikatauluttamisessa ja automatisoinnissa sekä tuloksien reaaliaikaisessa analysoinnissa.

Myyntipuolella tekoäly tuo arvokkaan avun mm. liidien pisteyttämiseen, myyntiputken ja asiakaskäyttäytymisen ennustamiseen, asiakassegmentointiin sekä jatkotoimenpidesuosituksiin.

Nostan vielä erikseen esiin tekoälyn hyödyntämisen asiakastiedon rikastamisessa, koska se liittyy sekä myyntiin että markkinointiin ja on avain älykkään asiakaskokemuksen tuottamiseen.

Älykäs asiakaskokemus on datajohdettu

 Kuten kasvumarkkinointia ja myyntiä, myös asiakaskokemusta johdetaan datalla: jatkuvasti rikastettavalla asiakastiedolla, jota kerätään kaikista kanavista ja jota käytetään aina vain parempien asiakaskokemuksien tuottamiseen.

Tällaista asiakastiedon ympärille rakentuvaa jatkuvan kehityksen ympäristöä voidaan kustua älykkääksi automaatioekosysteemiksi. Ekosysteemi voi koostua modernien teknologia-alustojen päälle rakennetuista verkkosivustoista ja digitaalisista palvelukanavista, jotka integroidaan yhteen relevanttien liiketoiminta-alustojen, sekä CRM:n ja markkinoinninautomaatiojärjestelmän kanssa.

Tällaisen vahvasti integroidun järjestelmäkokonaisuuden ydinidea on se, että se mahdollistaa datan keräämisen ja jakamisen eri järjestelmien välillä. Kaikista järjestelmistä kerätty, yhteen koottu datamäärä on valtava, joten sen käsittely; järjestäminen, analysointi ja koonti yleensä edellyttää, että avuksi otetaan edistyksellistä tekoälyteknologiaa. Moni ERP-, CRM-, MA- ja IB-järjestelmä sisältää jo itsesään tekoälyominaisuuksia sekä helposti käyttöönotettavia AI-laajennuksia.

Yhtenäisen järjestelmäkokonaisuuden idea ei siis ole vain asiakastiedon keräämisessä, vaan sen jatkuvassa jalostamisessa ja kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä ensiluokkaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen.

Avalonilta saat apua asiakaskokemuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

 Olemme siitä ainutlaatuinen asiakaskokemuksen kehityskumppani, että meiltä löytyy syvällinen asiantuntijuus teknologian ja datan hyödyntämisestä, palvelukehityksestä sekä markkinoinnista.

Voimme auttaa sinua uudistamaan liiketoimintasi täysin asiakaslähtöiseksi ja rakentaa asiakaskeskeisen toimintamallin. Hyödynnämme palvelumuotoilua käyttäjien todellisten tarpeiden ymmärtämisessä ja huomioimisessa. Tämän ansiosta kykenemme kehittämään aidosti käyttäjälähtöisiä digitaalisia palveluita ja tuotteita.

Voimme rakentaa yrityksellesi älykkään markkinointiohjelman, jossa digitaaliset kanavat, inbound-markkinointi, kohdennettu lisämyynti ja liidien nurturointi muodostavat jatkuvan, myyntiä kasvattavan ja kiihdyttävän kokonaisuuden.

 Tarvittaessa autamme sinua valitsemaan sopivimmat työkalut ja suunnittelemme automaatioekosysteemin, joka palvelee tiedolla johtamista asiakaskeskeisyyden nimissä.  

 Jutellaanko lisää yhteistyömahdollisuuksista ja kumppanuuden eduista?
Soita, laita meiliä tai täytä yhteydenottolomake, niin jutellaan lisää!

 

Lisää luettavaa aiheesta

 

Moderni älykkään asiakaskokemuksen voima | Pete Laakson blogi | 27.04.2023

Asiakaskokemuksen kehittäminen on koko firman yhteinen tehtävä | Niko Grandell | 08.06.2023

Älykäs asiakaskokemus liiketoiminnan kasvun vauhdittajaksi | Niko Grandell | 01.06.2023

Älykäs asiakaskokemus – kun tunne, älykkyys, teknologia ja data kohtaavat | Niko Grandell | 17.05.2023

 

Tuloksellisen markkinoinnin käynnistyspaketti

Lataa esite >

Kasvumarkkinointi kumppanuusmallilla

Lataa esite >

"Tekoälyllä on merkittävä rooli markkinoinnissa: se avaa kasvumahdollisuuksia, kun se yhdistetään datavetoiseen myyntityöhön."