<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

29.08.2023

Testaa asiakaskokemus ennen isoa investointia digitaalisen palvelun kehitykseen

Prototypointi ja kokeilukulttuuri ovat startup-maailmasta tuttuja työskentelytapoja, joissa ideasta rakennetaan mahdollisimman nopeasti toimiva ja konkreettinen malli, jota voidaan testata, josta voidaan oppia ja jota voidaan jatkokehittää. Palvelumuotoilun maailmassa kokeilut ja palveluprotot ovat arvokkaita työkaluja, joiden avulla käyttäjätarpeet ja palvelukonsepti voidaan validoida jo ennen isoja investointeja digitaalisen palvelun kehitykseen ja asiakaskokemusta päästään kehittämään palvelun ensiaskelista lähtien.

Tässä artikkelissa kerron, miksi ja miten palveluprotoja kannattaa hyödyntää osana asiakaskokemuksen kehittämistä.

Kokeileminen on riskienhallintaa

Älykäs asiakaskokemus pitää useimmiten sisällään suuria järjestelmäkokonaisuuksia, joiden suunnittelu ja rakentaminen vaatii aikaa ja rahaa. Näin on toki oltavakin, sillä laadukas suunnittelu- ja kehitystyö ei tapahdu sormia napsauttamalla. Datan keruu, integraatiot ja muu tekninen työ vaativat investointeja, ennen kuin suuren mittakaavan liiketoiminnallinen hyöty saadaan ulos.

Moni löytää kuitenkin itsensä kaipaamasta varhaisen vaiheen konkreettista näyttöä siitä, että suunniteltu digitaalinen ratkaisu todella palvelee tarkoitustaan ja täyttää sille asetetut tavoitteet.

Digitaalisen palvelun muotoilu lähtee liikkeelle käyttäjien tarpeiden kartoittamisesta. Käyttäjätutkimuksella kaivetaan esiin asiakkaan todelliset tarpeet, ja niihin vastaamaan voidaan suunnitella huikeita ratkaisuja. Huolellisesta tutkimuksesta ja design-työstä huolimatta aina on kuitenkin olemassa pieni riski, että käyttäjän mielenkiinto lopahtaa, kun lopulliselle palvelulle laitetaan hintalappu.

Oman kokemukseni pohjalta ratkaisun testaaminen palvelun prototyypin avulla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on yksi parhaita konsteja vastata tähän riskiin.

 

Palveluprotolla testataan asiakaskokemuksen toimivuus

Palveluproto voi olla hyvinkin kevyesti toteutettu toimiva mallinnus siitä, kuinka asiakaspolku ja -kokemus käyttäjälle näyttäytyvät. Prototypoinnin ytimessä on nopeus, keveys ja helppous, ja tehokkaimmin asiakaskokemuksen mallinnus pystytään rakentamaan olemassa olevien ratkaisujen päälle. Modernit low-code- ja no-code-ratkaisut mahdollistavat ketterät kehityskokeilut niin, että palvelun kevytversio on mahdollista saada testikäyttöön hyvinkin tehokkaasti, jopa päivissä.

Palveluprototyyppien hienous on siinä, että niiden avulla pystytään jo hyvin aikaisessa vaiheessa keräämään todellista, mitattavaa dataa. Palveluprotolla käyttäjäkokemusta ja palvelun arvolupausta päästään testaamaan aidoilla käyttäjillä, ja digimarkkinoinnin keinoilla kokeilun tuloksia pystytään mittaamaan. Datan avulla saadaan selville, resonoiko palvelu aiotussa kohderyhmässään ja vastaako se niihin tarpeisiin, joihin se on suunniteltu.

Varhaisen vaiheen kokeiluilla asiakassuhdetta ja asiakasymmärrystä voidaan rakentaa jo palvelun ensiaskelista lähtien. Parhaassa tapauksessa palvelusi ensimmäiset testikäyttäjät muodostavat varhaisten omaksujien joukon, joka toimii palvelusi lähettiläänä. Tämä mahdollistaa myös dialogin käyttäjien ja brändisi välillä – nykytrendi on, että käyttäjät haluavat saada äänensä kuuluviin ja osallistua palveluiden kehittämiseen entistä vahvemmin.

 

Kokeilemalla idea muuntuu numeroiksi

Palveluproton keräämä data antaa konkreettisia lukuja laskelmien ja arvioiden tueksi. Kun esimerkiksi konversioita pystytään mittaamaan, saadaan osviittaa palvelun mahdollisesta tuottopotentiaalista.

Numerot mahdollistavat liiketoimintasuunnitelmien suuntaa antavan validoinnin ennen suurten investointien tekemistä, joten niistä saa myös lisää vipuvartta sisäiseen myyntiin.

Datan avulla selviää myös, onko palvelua tarpeen fokusoida uudelleen ­– pivotointi on helpompi tehdä kokeiluvaiheessa.

 

Yhdistä data palvelumuotoilun metodeihin

Käyttäjien sitouttaminen palveluun, toimivien kohderyhmien löytäminen ja käyttäjätarpeiden onnistunut priorisointi ovat palvelumuotoilun ikuisuushaasteita.

Kun data ja digimarkkinointi yhdistetään palvelumuotoilun metodeihin, palvelusta voidaan oppia jo sen alkumetreillä, ja asiakaskokemusta ja -suhdetta päästään kehittämään jo ennen suuria investointeja.

 

Kaipaatko palveluideallesi toteutuskumppania?

Me Avalonilla voimme auttaa. Ja miksikö kannattaa valita meidät kumppaniksi? Avalonilla käytössäsi on poikkeuksellisen monipuolinen asiantuntemus niin palvelumuotoilusta, datan ja teknologian hyödyntämisestä asiakaskokemuksen kehittämisessä kuin digitaalisesta markkinoinnistakin. Lisäksi saat kauttamme ratkaisun teknisen toteutuksen.

Olemme apunasi myös liiketoiminnan ja palvelutarjooman uudistamiseen sekä brändin kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Rakennetaan yhdessä asiakaskokemuksestasi timanttinen kokonaisuus, soita, laita meiliä tai täytä yhteydenottolomake, niin jutellaan lisää!