<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

Case Levi Ski Resort

Mittava digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämishanke

Pitkän asiakassuhteen aikana olemme mm. toteuttaneet asiakaskokemuksen kehittämishankkeen, jossa rakensimme rinneyhtiön palveluista ja teknologioista selkeän digitaalisen kokonaisuuden.

Arvioimme rinneyhtiön käytössä olevat ja tarvittavat järjestelmäympäristöt ja rakensimme keskitetyn digitaalisen kokonaisuuden, jossa on mukana verkkokaupparatkaisu, verkkosivusto ja mobiiliapplikaatio.  

Nyt sisällönhallinta kaikkiin kanaviin ja asiakaskohtaamisiin tapahtuu yhden keskitetyn alustan kautta.  

”Nyt viedään määrätietoista digitaalista kehittämispolkua eteenpäin, parempi asiakaskokemus etulinjassa.”

– Jouni Palosaari, toimitusjohtaja, Oy Levi Ski Resort Ltd