<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

25.03.2024

Mitä kasvumarkkinointi tarkoittaa?

Termi ”kasvumarkkinointi” on harvalle täysin vieras, mutta kaikille ei kuitenkaan ole täysin selvää, mitä se loppupeleissä tarkoittaa. Ensinnäkin kasvumarkkinointi on strategista ja dataohjattua markkinointia, eli sekä tavoitteellista että tuloksellista.

Laajemmin voimme kuvata kasvumarkkinoinnin olevan luovaa digimarkkinointia, jossa syvällinen asiakasymmärrys yhdistyy datan hyödyntämiseen ja tulosten mittaamiseen.

Kasvumarkkinoinnissa ei siis keskitytä pelkkään liidien generointiin, vaan tämän lisäksi panostetaan myös brändimielikuvan ja tunnettuuden rakentamiseen. Ja näin saadaan aikaan kestävää kasvua pitkäjänteisesti.

Miten kasvumarkkinointi eroaa ns. perinteisestä markkinoinnista?

Perinteisessä markkinoinnissa lähdetään tyypillisesti liikkeelle yrityksen omista tarpeesta. Toimenpiteet ovat usein taktisia kampanjoita, joiden tavoitteena on uusmyynti. Sekä markkinoinnin suunnittelu että toteutus, toisinaan jopa tulokset, perustuvat lähinnä tekijöiden mielipiteisiin, ei mitattavaan dataan.

Vaikka perinteistä markkinointia ohjataan toisinaan vuosisuunnitelman avulla, on tyypillistä, että mukana on paljon ad hoc -tekemistä: nopeita tuotepromoja, messuja ja muuta ”irrallista”, eli ei välttämättä strategiaan perustuvaa, tekemistä.   

Erona yllä kuvattuun ”perinteiseen markkinointiin”, kasvumarkkinoinnissa pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeeseen. Eli lähdetään tarjoamaan asiakkaille sitä, mitä he tarvitsevat. Olennaista on myös, että kasvumarkkinointi pohjautuu yrityksen strategisista tavoitteista johdettuun markkinointistrategiaan.

Kuten perinteinen, myös kasvumarkkinointi tähtää uusmyyntiin, mutta tämän lisäksi hyödynnetään ristiinmyyntiä ja lisämyyntiä jo olemassa oleville asiakkaille. Ja toisin kuin perinteinen markkinointi, kasvumarkkinointi perustuu tuloksiin.

Kasvumarkkinoinnille ominaista on jatkuva kampanjointi. Ei siis tehdä nopeita lähtöjä sinne tänne, vaan panostetaan jatkuvaan esillä oloon ja muokataan sisältöjä, kanavavalikoimia ja budjettia tarpeen mukaan ja ketterästi datan perusteella.

Kasvumarkkinoinnissa ei välttämättä tarvitse laatia yksityiskohtaista vuosisuunnitelma, jota noudatetaan orjallisesti tuli mitä tuli. Olennaisempaa on katsotaan mitä asiakkaat oikeasti haluavat ja miten ne mihinkin reagoivat. Noudattaen kasvumarkkinoinnin strategiaa, tekemistä voidaan lähteä muokkaamaan uuden, jatkuvasti kasvavan asiakasymmärryksen mukaan.

 

Kasvumarkkinointi vastaan muut markkinoinnin keinot

Selkeytetään kasvumarkkinointia vielä hiukan. On hyvin tyypillistä, että termi sekoitetaan kasvuhakkerointiin, mutta kyseessä ei ole sama asia. Kasvuhakkeroinnin tavoitteena on nimittäin vain nopea markkinan kasvu.

Samaan tapaan inbound-markkinoinnin tavoitteena on pelkästään uusasiakashankinta. Kun taas digimarkkinointi kattaa aivan kaiken verkossa tapahtuvan markkinoinnin.

Kasvumarkkinoinnissa voidaan siis hyödyntää inboundia ja digimarkkinointia laidasta laitaan, mutta kasvuhakkeroinnista sen tavoitteet eroavat perustavanlaatuisesti.

 

Mitä kaikkea kasvumarkkinoilla voidaan kasvattaa?

Kasvumarkkinoinnilla voidaan kasvattaa ennen kaikkea myyntiä, ja tämä vaikuttaa tietenkin suotuisasti liiketoiminnan kasvuun. Myynnin kasvua haetaan uusasiakashankinnan ohella lisä- ja ristiinmyynnistä.

Mutta, kuten jo aiemmin painotettu, fokus ei ole aggressiivisessa myynnin kasvattamisessa, vaan samaan aikaan kasvatetaan yrityksen ja sen tarjoaman tunnettuutta ja vahvistetaan brändimielikuvaa. 

Seuraamalla asiakasdataa, voidaan asiakkaita segmentoida ostokäyttäytymisen perusteella. Ja näin kohdennetulla ja tarvelähtöisellä markkinoinnilla vahvistetaan hyvää asiakaskokemusta ja kasvatetaan olemassa olevien asiakkaiden elinkaaren arvoa.

Yhteenvetona, kasvumarkkinoinnin strategisuus, älykkyys, asiakaslähtöisyys, systemaattisuus sekä kokonaisvaltaisuus on niitä asioita, joiden avulla pitkäaikainen kestävä liiketoiminnan kasvu mahdollistetaan.

Lisää luettavaa aiheesta


Kasvumarkkinointi-palvelusivu

Lue blogiartikkelit:

 

Liidejä ja lisämyyntiä kasvumarkkinoinnilla

Katso webinaaritallenne

Kasvumarkkinointi-esite

Lataa esite >

 

Kasvumarkkinointi on strategista ja dataohjattua, eli sekä tavoitteellista että tuloksellista.