Case-Easymove_www-sivut

CASE: EASYMOVE OY

Kokonaisvaltaisten liikunta- ja terveyspalvelujen edelläkävijä – kohti selkeää brändikokonaisuutta

Oululais-kempeleläinen perheyhtiö halusi yhdenmukaistaa brändinsä moderniksi, kokonaisvaltaiseksi liikunta-, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen tarjoajaksi. Avalon toteutti laajan brändinuudistuskokonaisuuden tiukassa aikataulussa ja läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa, aina viestinkirkastuksesta ja uudesta ilmeestä digitaalisiin kanaviin, mobiilisovellukseen ja tv-mainokseen asti.

Lähtökohta ja tavoitteet

Oulun seudulla toimivat Liikuntakeskus Zemppi ja Fysiopalvelu Easymove ovat saman perheyhtiön alaisia yrityksiä. Yrittäjät halusivat yhdistää näiden yritystensä voimat yhteneväksi brändiksi ja luoda kokonaisvaltaisen, modernin palveluntarjoajan liikunta- ja hyvinvointisektorille.

Case-Easymove_rollupit_ja_templatet

 

Toteutus ja ratkaisut

Avalon toteutti keväällä 2019 tiiviillä aikataululla laajan kokonaisuuden Easymoven brändiuudistukseen. Yhteistyön aluksi päätettiin tulevan kokonaisuuden nimi, johon valikoitui fysioterapiapalveluista jo tuttu Easymove, nimen yksinkertaisimmassa muodossa.

Uudelle brändille tehtiin viestinkirkastus, jossa määriteltiin yhdistyvien palveluiden kohderyhmät, vahvuudet, erottuvuustekijät sekä asiakashyödyt. Viestinkirkastuksen tuloksena muodostettiin asiakaslupaus sekä tavoiteprofiili, jotka ohjasivat uuden brändi-ilmeen suunnittelua.

Palvelukokonaisuudelle luotiin uusi brändi-ilme ja logo, joiden pohjalta luotiin laaja kokonaisuus markkinointimateriaaleja, mm. esitteet, lomake- ja esityspohjat, käyntikortit, ajanvarauskortit, ilmoituspohjat ja roll-upit. Toimitiloihin suunniteltiin uudet teippaukset ja opasteet, jotta uusi ilme oli myös fyysisesti läsnä heti lanseerauksesta lähtien.

Yhdistyneelle Easymovelle rakennettiin uuden ilmeen ja palvelutarjoaman mukainen verkkosivusto sekä mobiilisovellus. Asiakkaalle pidettiin WordPress- sekä Google-koulutukset, jotta he pystyvät jatkossa ylläpitämään digitaalisia kanaviaan suurelta osin itsenäisesti.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa luotiin uuden brändin lanseeraussuunnitelma, jossa otettiin erityisesti huomioon viestintä olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi kuntosalijäsenet ovat jo valmiiksi yhteisö, joka identifioituu vahvasti palveluntarjoajan nimeen, ja tämä yhteisö haluttiin ottaa hyvissä ajoin mukaan sisäpiiriin tulossa olevan muutoksen viestinnällä. Lanseeraukseen kuvattiin ja tuotettiin myös videot tv-mainokseen ja sosiaalisen median kanaviin.

Easymove-valomainos

 

Tulokset

Muutos on otettu vastaan hyvin positiivisesti sekä henkilökunnan että asiakkaiden osalta. Toimitiloissa tapahtunut ilmeen muutos koettiin raikkaaksi ja hyvin brändiin sopivaksi. Yhden brändin kokonaisuus on selkeä, ja asiakkaat ovat löytäneet hyvin uusille verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin.

Yrittäjät kokevat uuden brändin itselleenkin luontevana ja ovat tyytyväisiä saatuihin tuloksiin. Aikaisemman kahden brändin sijaan toimiminen yhden brändin kanssa on helpottanut ja selkiyttänyt yrittäjien arkea. Saumaton yhteistyö eri palvelukokonaisuuksien välillä saman brändin alla pitää myös asiakkaan helpommin ostopolulla, kun tutulta ja luotettavalta toimittajalta voi ostaa niin niin liikunnan, kuntoutuksen kuin muutkin hyvinvoinnin palvelut.

Uusi selkeä brändikokonaisuus on helpottanut erityisesti yritysmyyntiä, joka aikaisemmin kamppaili muihin lähellä toimivien palvelutarjoajiin sekoittumisen kanssa. Uusi Easymove-brändi on erottuva ja vetovoimainen esimerkiksi virkistyspäivien ostajille. 

 

Yhteistyö Avalonin tiimin kanssa oli sujuvaa. Brändiuudistus eteni johdonmukaista polkua pitkin. Siinä oli selvät askeleet, joka helpotti merkittävästi omaakin osuuttani muutoksessa. Uusi brändi tuntuu luontevalta, eikä ole tarvinnut miettiä olisiko jotain pitänyt tehdä toisin. Olen tosi tyytyväinen ja helpottunut,” kiittelee Easymoven yrittäjä ja liikuntapalvelujohtaja Marisa Rakennuskoski.

HEEROS

Meillä tehdään taloushallinnon sankareita! Sen ajatuksen kanssa ryhdyimme uudistamaan Heeroksen brändiä ja nyt taloushallinnon ohjelmistoja tarjoava edelläkävijä on huippuiskussa. 


Lue lisää

CANON KAFFEGRAM

Kaikki rakastavat koirakuvia! Tällä ajatuksella lähdimme toteuttamaan valokuvauskampanjaa yhteistyössä pitkäaikaisen asiakkaamme Canonin ja valokuvaaja Harri Tarvaisen kanssa. 


Lue lisää

LEVI SKI RESORT

Levi Ski Resort halusi uudistaa digitaalisen asiakaskokemuksensa. Rakensimme rinneyhtiön palveluista ja käytössä olevista teknologioista selkeän, keskitetyn digitaalisen kokonaisuuden. 


Lue lisää

3stepIT

3stepIT:n ja Avalonin yhteistyön kulmakivinä ovat kokonaisvaltainen kumppanuus, strateginen sisällöntuotanto ja digitaalisten prosessien hiominen tehokkaaksi automaatiota hyödyntäväksi markkinointiohjelmaksi.


Lue lisää

FÖÖNI

Nostetta, haastetta ja vapaapudotuksen riemua! Menestyksekäs lanseeraus viitoitti tien kasvaville kävijävirroille sekä vankan pohjan liiketoimintaa kasvattavalle markkinoinnille. 


Lue lisää

SPECTRAL ENGINES

Spectral Enginesin kansainvälinen tarina sai lentävän lähdön, kun Avalon rakensi yritykselle vahvan brändin sekä uuden tavan markkinoida ja tavoittaa kohderyhmiä tukemaan kasvuyrityksen menestystä. 


Lue lisää