<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

02.04.2024

Kasvumarkkinoinnin kanava- ja sisältövalikoima

Kun puhutaan kasvumarkkinoinnissa hyödynnettävistä kanavista ja sisältömuodoista, tulee markkinointia, mainontaa, viestintää ja brändin läsnäoloa ajatella vähän laajempana kokonaisuutena.

Ihan ensimmäisenä pitää huomioida yritysjohdon vastuu strategian ja tavoitteiden asettamisessa, sekä näiden kommunikoimisesta koko organisaatiolle, myöskin tekijäportaalle.

Kun tiedetään mitä tavoitetta kohti ollaan menossa, millaista brändimielikuvaa halutaan rakentaa ja mitkä on myynnin kannalta kaikkein tärkeimmät painopisteet, kasvumarkkinoinnin suunnittelu kirkastuu.

Näiden taustatietojen avulla voidaan varmistaa, että markkinointi on oikeansuuntaista. Ja silloin me päästään yksittäisten kampanjoiden tekemisestä aitoon kasvumarkkinointiin: tekemään systemaattista ja aidosti asiakaskeskeistä markkinointia, joka huomioi kohderyhmien erilaiset tarpeet ja ostopolun eri vaiheet sekä brändimielikuvan kehittämisen.

Avalon-kasvumarkkinointi-systemaattisuus

Mitä kaikkea kasvumarkkinointi pitää sisällään ja miten sitä kannattaa toteuttaa?

Kasvumarkkinoiden tehokkuus perustuu viestien kohdentamiseen, oikea-aikaisuuteen, datan hyödyntämiseen, monipuolisiin sisältöihin ja ennen kaikkea hyvien asiakaskokemusten tarjoamiseen.

Ensimmäisenä tietenkin perusasiat pitää olla kunnossa: verkkosivut ja niiden SEO, sekä Google-markkinointi. Nämä luovat perustan, josta lähdetään liikkeelle. Sitten tulee erilaiset kanavavalinnat – olkoon se sitten Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, tai mitä tahansa – jotka pitäisi aina tehdä kohdeyleisön ja tavoitteiden mukaan.

Kaikissa kanavissa ei tarvitse olla mukana, mutta kaiken tekemisen pitää olla perusteltua ja laadukasta, muuten niitä toivottuja konversioita ei synny.

Jokaista pientäkin digimainosta pitää ajatella, kuin se olisi Hesarin etusivun mainos. Ei sinne etusivullekaan laiteta ihan mitä tahansa! Tässäkin korostuu se tavoitteellisuus ja laatu. Sillä pienellä mainoksella digikanavissa, saattaa olla kymmenkertainen yleisö verrattuna siihen lehden etusivuun.

Avalon-kasvumarkkinoinnilla-tunnettuutta-ja-kysyntää

Sisällöntuotannon kokonaisvaltaisuus ja kattava keino- ja kanavavalikoima

Toinen merkittävä asia on erilaisten sisältöjen jatkuva työstäminen ja tuottaminen. Hyvänä esimerkkinä tästä on eräs meidän pitkäaikainen kumppaniasiakas, jolle me tehdään kuukausitasolla hyvin paljon erilaisia materiaaleja: asiantuntija-artikkeleita, erilaisia oppaita, vinkkikoosteita, jotka tarjoavat kaivattu tietoa, uusia näkökulmia ja tukea heidän asiakkaidensa liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi me koostetaan toimialakohtaisia raportteja kiinnostavista asioista ja järjestetään webinaareja.

Näiden jakeluun hyödynnetään pitkälle vietyä automaatiota sähköpostimarkkinoinnissa, kun lähestytään uusia ja lämmitellään olemassa olevia kontakteja.  Liidigenerointia ja lisämyyntiä tuetaan ihan puhtaalla brändi- ja tuotemainonnalla kattavasti eri kanavissa.

Koko homman pointti on oikeastaan se, että asiakkaita lähestytään laajalla rintamalla ja samaan aikaan kun jaetaan tietoa, opastetaan, inspiroidaan, hurmataan ja huolehditaan – pidetään myös brändi houkuttelevana.

Avalon-kasvumarkkinointi-asiakkaasta-huolehtiminen

Kun tällaiseen kasvumarkkinoinnin kokonaisuuteen liitetään vielä kaiken lisäksi sellainen testaamisen, kokeilemisen ja oppimisen kulttuuri sekä luova suunnittelu, ja ratkaisut tehdään dataa kunnioittaen, niin lopputuloksena on vääjäämättä semmoinen mukava lämpimien liidien virta. 

Avalon-kasvumarkkinointi-liidit

 

Lisää luettavaa aiheesta


Kasvumarkkinointi-palvelusivu

Lue blogiartikkelit: 

 

Liidejä ja lisämyyntiä kasvumarkkinoinnilla

Katso webinaaritallenne

Kasvumarkkinointi-esite

Lataa esite >

 

Kasvumarkkinointi on strategista ja dataohjattua, eli sekä tavoitteellista että tuloksellista.